Motionera på rätt sätt

Genom föreningsstämman får alla medlemmar i föreningen vara med och besluta i frågor som rör föreningen, i sann demokratisk anda. Här ger vi tips på hur arbetet med motioner kan läggas upp.

Samtliga ärenden som tas upp på stämman måste vara med i kallelsen så det är viktigt att styrelsen får in motionerna i god tid innan kallelsen till stämman skall skickas ut. Det regleras i stadgarna när en motion senast ska inkomma för att kunna behandlas på stämman. Kommer det in motioner efter det datum som anges i stadgarna kan de inte följa med kallelsen och därför inte heller

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *