Notiser

Bankerna väljer att låna ut till de stora bostadsrättsaktörerna

Notiser 25 Dec 2013 De stora bostadsrättsbyggarna tar låneutrymmet innan lånetaket är nått för banken. Något som kan drabba de mindre föreningarna. Ett glädjebesked för br-föreningarna så här påpassligt inför det nya året: Riksbanken sänkte reporäntan...

Ränteupproret

Notiser 2 aug 2013 I ett till stora delar semesterstilla Sverige har det börjat sjuda runt om i landet. Budskapet sprids bland landets bostadsrättsföreningar: Borätt Forum har dragit igång Ränteupproret för att vi föreningar tillsammans ska...

Bostadsrättsföreningarna sprider ränteriskerna mer idag

Notiser 25 jul 2013 Den mest populära bindningstiden bland bostadsrättsföreningar är den treåriga med en andel på 22 procent. Andelen lån med längre bindningstider, 5 år eller mer, ökade med en procent. Det finns drygt 1...
AnnonsBorätt Forum

Många bostadsrättsföreningar saknar regler om grillning

Notiser 5 jul 2013 – Det har blivit allt vanligare med grillning och därför kan det vara bra för föreningen att ha tydliga regler kring detta. Om alla vet vad som gäller behöver det inte heller...

Ränteupproret

Notiser 28 jun 2013 Sveriges bostadsrättsföreningar, förenen eder i kravet på lägre räntor samt bättre bemötande av de svenska bankerna och kreditinstituten! Anslut er till Borätt Forums Ränteupproret redan idag. Bankernas snålhet med låneräntorna trots ständiga...

Förslag på nya regler för uthyrning av bostadsrätt

Notiser 28 jun 2013 Generösare regler för uthyrning och en årlig avgift till föreningen för att få hyra ut är de förslag som nu ska godkännas av riksdagen. Om allt går i lås börjar det nya...

Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Notiser 25 jun 2013 Alla ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar är skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skadorna till följd av brand. För...

Enkätsvar

Notiser 13 jun 2013 I specialnumret av tidningen Borätt, nr 3, som utkom den 13 juni, fokuserar vi på upphandlingar. Detta är något som kan vara allt från en baggis att genomföra till en mardröm –...
AnnonsJurideko

Ingen ekonomisk skada för den brf vars byggställning rasade

Notiser 31 maj 2013 I april rasade en byggställning på Artillerigatan i Stockholm. Den nedfallna byggställningen blockerade gatan och hela kvarteret spärrades av och trafiken fick dirigeras om. Hans Lager är ordförande i Brf Kronkvarnen 14,...

Flyttskatter låser Stockholms läns bostadsmarknad

Notiser 31 maj 2013 “Regleringar och skatter gör att rörligheten minskar. Det är för dyrt att flytta idag och mer rationellt att bara bo kvar”, säger Andreas Åström, kommunikationschef på Stockholms Handelskammare. För att se hur...