AnnonsStyrelsesupport

Ny ansökningsperiod för Klimatklivet

12 apr 2021

Skicka er ansökan till Klimatklivet och få upp till 70 procent i investeringsstöd för er nästa klimatfrämjande investering.
Imorgon, tisdagen den 13 april, öppnar Naturvårdsverket upp en andra ansökningsperiod för Klimatklivet. Fram till och med den 27 april kan bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare söka stöd för åtgärder som minskar koldioxidutsläppen och bidrar till ett mer hållbart fastighetsägande. Stöd utgår med maximalt 70 procent av investeringskostnaden.
För bostadsrättsföreningar handlar det kanske främst om att byta ut uppvärmningssystem med oljepannor till exempelvis fjärr- eller bergvärme, eller att installera laddningsstolpar för elfordon. Men alla projekt som kan visa på minskande miljöpåverkande effekter är välkomna.

Här hittar ni mer information

Alla utsläppsberäkningar, information om finansieringsplan, återbetalningstid och andra uppgifter som behöver finnas i din ansökan hittar du på Naturvårdverkets hemsida. Ansökan till Klimatklivet lämnas in via länsstyrelsernas e-tjänst.

Några av kraven för att få stöd

Den första ansökan görs till länsstyrelsen som kontrollerar att kriterierna för projektet uppfylls. Stöd ges exempelvis inte till pilotprojekt som inte kan garantera en utsläppsminskning eller till projekt som redan påbörjats, stödet är till för investeringar som inte hade kunnat bli av utan ekonomisk stöttning. Däremot gäller det inte åtgärder som måste göras enligt lag eller författningar. När länsstyrelsen godkänt ansökan skickas den vidare till Naturvårdsverket som ger slutgiltigt bifall eller avslag.

Minst 1 miljon ton koldioxidekvivalenter per år hittills

I en rapport beräknar Naturvårdsverket att beviljade ansökningar under perioden mars 2015-mars 2020 lett till utsläppsminskningar på ungefär 1,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Därav minst 1 miljon ton koldioxidekvivalenter inom Sveriges gränser. Det motsvarar ungefär hälften av Stockholmsområdet årliga utsläpp (2019).
Så här söker du stöd från Klimatklivet 

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här