AnnonsMiele

Ny lagstiftning kräver stadgeändringar

29 mar 2017

Vilka regler som ska råda i en bostadsrättsförening beskrivs till stor del i dess stadgar. Stadgarna får dock inte stå i strid med tvingande regler i lagstiftning.

På senare år har det skett en rad förändringar vad avser regelverket kring bostadsrättsföreningar.

Detta bl.a. i form av förändringar i lagen om ekonomiska föreningar, nya bestämmelser kring andrahandsuthyrning samt nya avskrivningsregler för bostadsrättsföreningar.

Lagen om ekonomiska föreningar (”LEF”) reglerar, genom hänvisningar från bostadsrättslagen, på många sätt hur verksamheten ska bedrivas i en bostadsrättsförening. Detta exempelvis
i form av hur en föreningsstämma ska gå till, hur kallelse ska ske och vem som

Föregående artikel Avtal gör det lättare för bostadsrättsföreningar att spara energi
Nästa artikel Utförandeentreprenad eller totalentreprenad?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här