AnnonsMiele

Nya regler för andrahandsuthyrning

30 sep 2014

…Anna, Erik, Ann-Britt, Janne, Solveig, Sigun, Mohammed, Boris, Lennart, Alina, Therese, Rustan, Georgio, Elisabeth, Goldmar, Henrik, Mildred, Svante och alla ni andra hundratals som valt att bli prenumeranter på tidningen Borätt de senaste månaderna!

Den 1 juli i år, 2014, trädde de nya reglerna kring andrahandsuthyrning
i kraft. Detta innebär överlag att bostadsrättshavaren
nu endast behöver ange ”skäl” till uthyrningen. Tidigare
var bostadsrättshavaren tvungen att ange ett ” beaktansvärt skäl”.
Ett sådant skäl kunde då vara provbo med sambo, studier eller arbete
på annan ort, vård av anhörig.
Till att börja med vill jag nämna att det är svårt att veta hur hyresnämnden
kommer att bedöma i de olika fallen eftersom det inte finns någon
praxis att luta sig emot. Men som vi tolkar det finns det ett par nya hållpunkter:
Tidsbegränsning
Precis som tidigare skall tillstånden tidsbegränsas, de står även i lagtexten.
Att acceptera ett år i taget är att rekommendera, som vi även tidigare gjort.
Skäl
Har föreningen inte någon befogad anledning att vägra samtycke skall
man godkänna uthyrningen. Det är däremot svårt att säga exakt vilka skäl
som inte skulle kunna vara skäl nog. Eftersom lagen egentligen bara hänvisar
till att det skall finnas ett skäl.
Utöver de tidigare godtagbara skälen (provbo som sambo, studier eller
arbete på annan ort, vård av anhörig) har bostadsrättshavaren nu fått större
frihet att hyra ut sin lägenhet. Tillstånd bör nu också lämnas om exempelvis:
• Bostadsrättshavaren vill upplåta lägenheten på grund av att man vill
avsluta en tjänst, exempelvis när en bostadsrätts förvärvas inför en pensionering
• Bostadsrättshavaren vill upplåta lägenheten till en närstående för att
under en tid bereda honom eller henne en bostad.
• Om bostadsrätten är svårt att sälja på grund av de rådande marknadsförutsättningarna
(detta skall dock endast godkännas ett år)
• Uthyrning på grund av boende på vårdinrättning eller särskilt anpassat
boende.
Utgångspunkten skall vara att bostadsrättshavaren i de flesta fall skall ha
för avsikt att återvända till lägenheten. Man skall även tänka på att den
boendes skäl väger lättare med tiden. Har medlemmen haft uthyrt i ett
antal år men har för avsikt att exempelvis avsluta studierna och sedan återvända,
eller det finns barn i hushållet som har något år kvar på i skolan på
annan ort, kan det finnas skäl att få förlängning.

Föregående artikel Borätt-kväll flyttad
Nästa artikel Emma Bergholm om: Förhandling av bostadshyror

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här