AnnonsMiele

Nya regler i lagen om ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen.

2 sep 2016

Den 1 juli 2016 infördes nyheter och ändringar i lagen om ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen.

. Några viktiga nyheter beskrivs i korthet nedan;

Det kommer vara möjligt att i större utsträckning för styrelsen att använda sig av elektronisk kommunikation för att kommunicera med övriga medlemmar i föreningen vid t.ex. utskick av kallelser m.m.

Nya bestämmelser om medlemsförteckningen. Mer detaljerade krav på vad som ska ingå i medlemsförteckningen, bl.a. har det tillkommit att styrelsen ska specificera vilken lägenhet medlemmen innehar samt tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen.

Ändring av kallelsetid till föreningsstämma. Kallelse till en ordinarie föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före föreningsstämman  Kallelse till en extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman. Kallelse till extra föreningsstämma ska dock utfärdas senast fyra veckor före stämman om den bl.a. ska behandla stadgeändringar.

Om stadgarna strider mot dessa bestämmelser ska styrelsen lägga fram förslag till ändring av stadgarna på en föreningsstämma senast den 30 juni 2018.

Föregående artikel K2 eller K3? Fel i UC? Störningsanmälan? Serviceavtal? Indexering?
Nästa artikel Kapitaltillskottet – medlemmens avdragsmässiga rättighet

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här