AnnonsMiele

Nya regler vid andrahandsuthyrning från 1 juli

14 maj 2014

Riksdagen har nu fattat beslut om nya regler vid andrahandsuthyrning. Från halvårsskiftet 2014 blir det tillåtet för en bostadsrättsförening att ta ut en avgift från medlemmar som hyr ut i andra hand.

Vi på Borätt Forum har tidigare rapporterat om det nya lagförslaget kring andrahandsuthyrning. Nu har Riksdagen fattat beslut i frågan och de nya reglerna träder i kraft den 1 juli. Förändringarna innebär större möjligheter för en bostadsrättsinnehavare att hyra ut sin bostad i andra hand och samtidigt en möjlighet för föreningen att ta ut en avgift av bostadsrättsinehavaren för andrahandsuthyrningen. För att kunna debitera avgiften behöver föreningen ändra sina stadgar.  Sammanfattningsvis kan förändringarna beskrivas såhär:

Avgift vid andrahandsupplåtelse
Det blir möjligt för bostadsrättsföreningar att ta ut en särskild avgift av en bostadsrättshavare som hyr ut sin lägenhet. Avgiften ska ersätta föreningen för de merkostnader som en upplåtelse i andra hand kan medföra. Föreningen ska få besluta om avgiften som får vara högst tio procent av prisbasbeloppet (för år 2014, 4 440 kr/år) per år. Om bostaden inte hyrs ut hela året ska avgiften proportioneras efter det antal månader som bostaden är uthyrd.

Ändring av stadgarna krävs
Avgiften får bara tas ut om det anges i stadgarna. Det är tillräckligt att stadgarna anger grunderna för hur avgiften ska beräknas. Frågan om en avgift ska tas ut bör underställas föreningsstämman. Som utgångspunkt bör det vara styrelsens uppgift att fastställa avgiften på samma sätt som för befintliga avgifter.

Generösare regler för andrahandsuthyrning
I dag gäller att bostadsrättshavaren måste ha beaktansvärda skäl för en andrahandsupplåtelse. I den nya lagen är detta inte ett krav. Utgångspunkten är att bostadsrättshavaren har stor frihet att välja hur lägenheten ska disponeras under en tid. Som exempel på när andrahandsupplåtelse ska tillåtas nämns studier eller anställning på annan ort, vistelse utomlands eller på annan ort i landet eller vård av anhörig. En svårsåld bostadsrätt bör även kunna få upplåtas under en övergångsperiod i avvaktan på att en försäljning kan ske på acceptabla villkor.

Har du frågor kring förändringarna är du välkommen att ställa just dina frågor via vår tjänst Frågor & Svar

Föregående artikel Tågolyckan i Saltsjö-Boo utredd
Nästa artikel E-faktura eller autogiro – vad är skillnaden?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här