AnnonsMiele

Överskott i resultatet kan bli buffert för framtiden

29 apr 2015

Överskott efter resultaträkningen kan uppstå av flera anledningar. Men frågan är vad som är lämpligast att göra med det extra tillskottet i kassan.

I resultaträkningen ser man vilka intäkter och kostnader som föreningen har haft under året. Intäkter minus kostnader är lika med årets överskott eller underskott. Det gäller att anpassa intäkterna till kostnaderna för att undvika underskott eller allt för stora överskott. Det vill säga, årsavgifterna ska beräknas så att de täcker
föreningens driftkostnader inklusive avsättning till fond för framtida underhållsbehov. Det tillfälliga överskott som därmed uppkommer skall föreningen använda till att amortera på sina lån. Därmed kan medlemmarna dra fördel av det genom det avdragsgilla (vid framtida försäljning av bostadsrätten) kapitaltillskott
som då uppstår. Men det kan uppstå ett överskott av andra anledningar också; ränteläget på rörliga lån till exempel, milda vintrar då såväl uppvärmnings- och snöröjningskostnaden reduceras. Det är stämman, som efter förslag från styrelsen ska fatta beslut om hur överskottet ska hanteras. Att fondera överskottet på ett eller annat vis kan vara en idé. Kanske till framtida reparationer och underhåll, eller för att täcka framtida räntehöjningar. Ett annat sätt är att använda överskottet till att amortera på föreningens lån nästa gång bindningstiden går ut. Det finns inga skattemässiga konsekvenser för en förening när det gäller redovisad vinst i årsredovisningen.Om föreningen är skuldfri kanske det är läge att sänka avgiften under en period eller ta bort den helt för de boende under en begränsad period. Men för att kunna använda överskottet till att dela ut till medlemmarna så måste överskottet tillföras det fria egna kapitalet och inte föras över till den bundna yttre underhållsfonden.

Föregående artikel Många fördelar med liten förening
Nästa artikel Stämma med stämning i alfaföreningen

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här