AnnonsMiele

Råkor i brf

24 maj 2013

”Nu har vi överklagat i Mark- och miljödomstolen och avvaktar så länge så får vi se vad som händer”, säger Lennart Ström, som är utsedd av styrelsen i brf Översten nr1 i Halmstad att föra föreningens talan. Detta efter att bostadsrättsföreningen fått ett avslag från Länsstyrelsen för sin klagan över att fåglar väcker dem tidigt på morgonen.

Brf Översten nr 1 har under två års tid försökt att få gehör för sitt problem med att kråkor och råkor för oväsen och smutsar ner bilar i området Östra stranden i Halmstad. Skränandet pågår ända från början av mars till långt in på sommaren.

Bostadsrättsföreningen började med att kontakta kommunen i april 2011 och berättade om hur råkorna skränar utanför husen. Sedan avskriver Miljö- och hälsoskyddsnämnden deras klagomål som ”obefogade” efter att ha gjort en inspektion på platsen.” Att sova med öppet fönster nattetid och förvänta sig att det ska vara tyst är inget som går att kräva eller reglera med hjälp av miljöbalken” står det i beslutet.

I februari 2012 river länsstyrelsen upp nämndens beslut och kräver ny handläggning efter att brf har överklagat.

I maj samma år avslår åter igen Miljö- och hälsoskyddsnämnden klagomålen. De har gjort flera inspektioner i området men störningarna bedöms inte som ”en olägenhet för människors hälsa”. Nämnden menar att det bara skulle ge en tillfällig, begränsad lättnad om man river bon eller bedriver skyddsjakt. Lagen ger heller inte stöd åt möjligheten att komma till rätta med problemet genom att fälla samtliga träd i fåglarnas häckningsområde.

I juni 2012 överklagar bostadsrättsföreningen beslutet till länsstyrelsen som alltså i mars 2013 avslår överklagandet med motiveringen att man har förståelse för att störningarna kan upplevas som besvärliga men enligt medicinsk eller hygienisk bedömning påverkas inte de boendes hälsa nämnvärt.

Det är alltså detta beslut som man nu har överklagat till Mark- och miljödomstolen.

Det verkar också som att fågelproblem hanteras olika beroende på vilken kommun man bor i. Exempelvis i Laholm har man som policy att regelbundet hålla nere populationen av fåglar på en acceptabel nivå.

– Länsstyrelsen hänvisar till en dom som gällde ett område med en population av råkor söder om Helsingborg. Men i det fallet handlade det om att man byggt hus för nära råkornas naturliga revir men så är det inte i det här fallet.  Hit kom vi människor först och sedan kom råkorna, konstaterar Lennart Ström.

Föregående artikel Vattenläckage i dödsbo – vem ansvarar?
Nästa artikel Flyttskatter låser Stockholms läns bostadsmarknad

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här