AnnonsElectrolux

Renoveringsansökan – ur styrelsens perspektiv

21 okt 2020

Att granska och bedöma en renoveringsansökan kan vara knepigt och kräver en hel del kunskap Många styrelser väljer därför att skicka uppgiften vidare till föreningens tekniska förvaltare. Men för de styrelser som fortfarande hanterar sina renoveringsansökningar själva har vi tagit fram några bra tips.

AV BORÄTT FORUM • FOTO Säker Vatten AB

RENOVERINGSANSÖKAN
Steg ett är att ha en tydlig renoveringsansökan tillgänglig för föreningens medlemmar. På ansökningsblanketten bör det framgå relevant information för medlemmen som ska renovera. Det bör finnas fält som medlemmen kan fylla i med information om vad medlemmen önskar renovera, hur medlemmen ska gå tillväga, vem som ska utföra renoveringen och när de vill påbörja arbetet. Blanketten bör också vara anpassad efter just er bostadsrättsförening och föreningens förutsättningar. Ju tydligare och mer detaljerad blanketten är, desto tydligare underlag kommer ni att få för att kunna ta ett korrekt beslut. Om ni inte har en renoveringsblankett kan ni ladda ned Borätt Forum mall för renoverings-ansökan här.

En renoveringsansökan är viktig att ha för att få en överblick på vad medlemmen vill renovera. Här kan du ladda ner Borätt Forums renoveringsblankett.

 

ORDNINGSREGLER
Ingen gillar när grannen borrar klockan elva på kvällen. Att ha tydliga ordningsregler blir extra viktigt i samband med renovering, då det är lätt hänt att grannar och andra medlemmar blir störda. Se till att föreningen reglerar bland annat vilka tider renoveringen får ske, var skräp och byggnadsmassor ska ställas – och hur länge de får stå där.

Medlemmen bör också anslå i trapphuset att denne ska renovera och vem man ska kontakta om något skulle hända. En bra idé är att baka ihop ordningsreglerna tillsammans med renoveringsansökan, då går de inte att missa!

INTYG OCH CERTIFIKAT
Det finns flera typer av renoveringar som kräver speciella certifikat och behörigheter hos entreprenörerna som utför renoveringen. Några exempel på det är elarbeten och arbete i våtutrymmen. Här är det inte bara viktigt att begära in dessa behörigheter – utan även kontrollera att de är giltiga. De flesta certifikaten går att kontrollera via respektive organisations hemsida.

I faktarutan här bredvid har vi listat några vanliga certifikat och var ni kan kolla upp giltigheten.

REGLER OCH LAGAR
Vad säger bostadsrättslagen? Att ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten samt annan väsentlig förändring av lägenheten kräver styrelsens godkännande. Ingrepp i bärande konstruktion betyder att med- lemmen vill riva bärande konstruktion, till exempel en vägg. För att godkänna en sådan renovering rekommenderar vi att styrelsen kräver att medlemmen anlitar en konstruktör som kan garantera att det är möjligt utan att det påverkar fastigheten. När det kommer till ingrepp i ledningar för avlopp och värme handlar det ofta om badrums eller köksrenoveringar. Eftersom dessa typer av renoveringar mer eller mindre alltid påverkar föreningens ledningar krävs det godkännande från styrelsen. Ett annat exempel är om medlemmen vill ta bort eller flytta ett element, eftersom det kan påverka fastighetens värmesystem måste ändringen godkännas av styrelsen. Förutom bostadsrätts- lagen gäller även bostadsrättsförening- ens stadgar. Därför är det viktigt att ha koll på dessa innan man godkänner en renovering.

LIKHETSPRINCIPEN
Vid en renoveringsansökan är det viktigt att ni tänker på likhetsprincipen. Kort sagt betyder den att styrelsen ska behandla alla medlemmar likvärdigt. Ett tidigare styrelsebeslut

kan faktiskt påverka framtida beslut. Dock bör man veta att likhetsprincipen ska utredas enskilt vid varje fall. Det betyder att en granne faktiskt kan få flytta köket, medan den andre inte får det – beroende på hur förutsättningar- na för en ”köksflytt” ser ut i respektive lägenhet.

RENOVERINGSREGISTER
Vem har renoverat och vad renoverades? Det är inte många bostadsrättsförening- ar som har koll på renoveringshistoriken i medlemmarnas lägenheter. Att föra ett renoveringsregister är ett perfekt sätt att hålla koll på historiken. I registret kan man till exempel föra dokumentation om vad som har renoverats, när det renoverades, vilken lägenhet renoveringen utfördes i och vilket företag som utförde renoveringen.

ANLITA PROFESSIONELL HJÄLP VID OSÄKERHET
Om en medlem i er förening vill genomföra en omfattande renovering som innebär allt från badrumsrenovering till rivning av väggar rekommenderar vi att anlita professionell hjälp. Det är viktigt att inget lämnas åt slumpen, både för medlemmen och föreningens skull. ■

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här

Integritetsinställningscenter

Funktionella cookies

Funktionella cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt. Syftet med dessa cookies är enbart för att kunna spåra val som besökaren gör, t.ex. registrerar sig eller väljer språk.

Läs mer om hur vi använder cookies här

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

Advertising

Analytics

Other