AnnonsMiele

Rörlig eller fast ränta?

9 nov 2017

Många har genom året funderat över vad som är bäst: rörlig eller fast ränta? Sanningen är att det vet man först efteråt. Vad vi vet genom att titta tillbaka i tiden är att rörlig ränta ofta varit billigast.

Under lång tid har vi sett en sjunkande ränta. Många unga har aldrig upplevt någonting annat än en sjunkande ränta. Vi som är lite äldre och minns 90-talet väl kommer ihåg att bolåneräntorna då låg på 15–16 procent. På den tiden var det kris på riktigt. Styrräntan var en period uppe i 500 procent!

DET KAN VARA BRA och nyttigt att bli påmind om att dagens situation är mycket unik. Så unik att ingen upplevt detta tidigare.

Riksbankens överordnade mål är att få upp inflationen till två procent. De senaste mätperioderna har inflationen legat på två procent. Men det krävs fler mätperioder för att verkligen konstatera att inflationen parkerat på två procent. Inflationsförväntningarna ligger också under två procent så det är för tidigt ännu att säga att Riksbankens nått sitt inflationsmål.

Vad vi kan konstatera idag är tre saker. Räntan är på historiskt låga nivåer. Sannolikt har vi passerat räntebotten. Och vi har historiskt sett en mycket flack räntekurva. Med det menas att räntan för lån med olika löptider inte skiljer så mycket åt. Om man inte ska binda lånen nu när ska man då göra det?

Svaret är att det beror på vilka förutsättningar du har och vilka marginaler du vill ha i din ekonomi.

Har du en hög skuldsättning både i relation till inkomst och bostadens värde, har små marginaler i hushållsekonomin redan idag och känner att du skulle få avstå för mycket av annan konsumtion om räntan steg till 5-6 procent bör du överväga om du inte ska binda hela eller delar av lånet. Undantaget är om du vet att du snart ska flytta. Då är det bättre att du ligger kvar med rörlig ränta så att du slipper betala ränteskillnadsersättning till banken för att du vill lösa det bundna lånet i förtid.

Har du däremot har en låg skuldsättning både i relation till inkomst och bostadens värde, har goda marginaler i hushållsekonomin och vet att du skulle klara av väsentligt högre räntor kan du ligga kvar med rörlig ränta.

EN STYRELSE i en bostadsrättsförening bör också ha en strategi över sina lån. En förening med hög skuldsättning i ett område med höga bostadspriser kan nog utgå ifrån att medlem- marna har stora bostadslån och därmed en hög räntekänslighet. Stiger räntan stiger boendekostnaden både som en effekt av högre privata bostadsräntor men också på grund av högre månadsavgifter för att räntekostnaderna stiger för föreningen. En förening med hög skuldsättning bör noga överväga att binda en stor del av lånen.

En förening med låg skuldsättning och som har avskrivningar och avsättningar till yttre fond på minst 200- 250 kronor per kvm bostadsyta och självklart inte går med underskott kan sannolikt ligga kvar med rörlig ränta.

Har du en god ekonomi kan du tänka långsiktigt, ta kostnaderna när du vill och utnyttja de tillfällen som ges. Men som tidigare sagts. Ingen vet med säkerhet vad som är bäst. Rådet är därför att prata om detta i familjen och i styrelsen redan nu. Nu när räntan är låg och möjligheten att amortera och välja lämplig bindningstid god. 

Föregående artikel Leverantörer kan ha kopplingar till ekonomisk brottslighet
Nästa artikel Så gör ni om grannarna stör

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här