AnnonsMiele

Så påverkas bostadsrätts- föreningen

18 sep 2019

Den 1 juli i år infördes en ny lagstiftning som bland annat förbjuder rökning på lekplatser och vid entréer, något som även kan påverka Bostadsrättsföreningen. Borätt har ställt fem frågor om det nya rökförbudet till Ulf Bergsten, utredare på Folkhälsomyndigheten, som berättar vad som gäller AV JENNY FAGERLUND

Varför infördes rökförbudet och varför behövs lagen?

Kort sagt syftar lagen till att begränsade hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter. Med liknande produkter menas e-cigaretter, örtprodukter för rökning och njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller to- bak, exempelvis vattenpipa

Föregående artikel ”Bra att ha en juridisk kontakt att rådfråga”
Nästa artikel Det viktiga styrelsearbetet

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här