AnnonsMiele

Så ska föreningarnas fiffel stoppas

9 mar 2015

Nu finns i alla fall ett förslag om hur ekonomin i bostadsrättsföreningar kan bli mera transparent. Tydliga jämförelsesiffror, till exempel föreningens banklån per kvadratmeter, bör skickas ut med årsredovisningen.

Efter förra årets turbulens då fiffel med ”progressiva” avskrivningsmetoder stoppades av den statliga Bokföringsnämnden, har åtminstone ett konkret förslag kommit från bostadsrättsbranschen om bättre tydlighet och transparens kring bostadsrättsföreningars ekonomi.

HSB, Riksbyggen, SBC och Bostadsrätterna har tagit fram ett frivilligt underlag för föreningar som vill vara mera transparenta. Enligt förslaget ska man till exempel kunna se föreningens ekonomiska utveckling under flera år tillbaka i tiden genom sammanlagt 16 nyckeltal, varav ett tiotal redovisas per kvadratmeter så att det lättare går att jämföra olika föreningar.

Till dessa nyckeltal hör självklart föreningens bankskuld, men även sådant som årlig förändring av underhållsfonden, årlig avskrivning, årsavgifter och hyresintäkter som alla kan redovisas i förhållande till den yta som de hör ihop med, alltså per kvadratmeter.

Det föreslagna komplementet till årsredovisningen ska dessutom ge alla medlemmar – och spekulanter – en bild av föreningens framtida underhållskostnader, om än bara under tolv kommande år.

Enligt arbetsgruppen från FAR och bostadsrättsorganisationerna är kunskapen om BRF-föreningar såpass låg såväl hos potentiella köpare som redan boende, att man tillsammans med årsredovisningen dessutom bör dela ut en bilaga om hur man läser årsredovisningen samt vad det innebär att bo i bostadsrätt.

Enligt Lennart Iredahl har HSB och Riksbyggen en nyckelroll om det på frivillig väg ska gå att förbättra informationen kring årsredovisningar. Man har inte kommit lika långt på en annan ambition att föreslå en helt ny lagstiftning för redovisning av Bostadsrättsföreningar.

Föregående artikel Nu blir det svårare kapa bostadsrättsförening
Nästa artikel Nya regelverk – vad ska man välja?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här