AnnonsMiele

SÅ SKYDDAS FASTIGHETEN MOT BRAND

4 dec 2018

Varje år sker flertalet bränder i flerfamiljshus. Här svarar brandingenjör Anders Lundberg på Borätts frågor om brandskydd, styrelsens ansvar samt vad man kan tänka på för att undvika att en brand uppstår i fastigheten.

Ansvaret för brandskyddet ligger hos ägare/nyttjanderättshavare enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. I en bostadsrättsförening representerar styrelsen ägaren. Här svarar Anders Lundberg, brandingenjör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, på sju frågor.

Vilka är de viktigaste punkterna att hålla kolla på i ett flerfamiljshus, ur brandsäkerhetssynpunkt?
– Det byggnadstekniska brandskyddet ska upprätthållas över tid, en branddörr ska till exempel inte sluta fungera bara för att

Föregående artikel Förbered fastigheten inför vintern
Nästa artikel Prisbelönt café som månar om grannarna

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här