AnnonsMiele

Skadefrågan 

8 sep 2020

I vår förening har vi haft många vattenskador efter medlemmar låtit renovera sina kök eller badrum. I nästan alla fall har orsaken varit ett dåligt utfört arbete – med läckage som följd. Skadorna har reglerats av föreningens fastighetsförsäkring med tillhörande bostadsrättstillägg. Till slut har försäkringsbolaget sagt upp det gemensamma bostadsrättstillägget. Min åsikt är att samtliga dessa skador borde ha ersatts av de aktuella entreprenörerna, med stöd av Konsumenttjänstlagen och att de inte skulle ha belastat föreningens försäkring 

 

Det är alltid tråkigt när föreningen drabbas av skador, och ännu värre när de till slut leder till en inskränkt försäkringsomfattning och högre premier 

Föregående artikel Rättighet eller skyldighet? 
Nästa artikel Skiljeförfarande eller allmän domstol vid entreprenadtvist som bostadsrättsförening?   

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här