AnnonsMiele

SKADEFRÅGAN AV ERIC RUBENSON

23 okt 2019

Vår förening har länge funderat på att teckna bostadsrättsförsäkring som tillägg till fastighetsförsäkringen så att det skyddet gäller för alla medlemmar och ingår i avgiften. Vi har hört många andra föreningar som har det, men har försökt ta reda på om det finns några nackdelar innan vi bestämmer oss. Kan du hjälpa oss att reda ut detta?

Jag kan absolut försöka belysa frågan från flera håll. Från början är ju bostadsrättsförsäkringen en försäkring som är skapad för en konsument, till skillnad från en fastighetsförsäkring som vänder sig till en juridisk person, en näringsidkare. Så när ”Tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare” först dök upp i slutet av 80-talet var det som en tilläggsförsäkring, som man kunde teckna tillsammans med sin hemförsäkring. Anledningen till att den skapades var att den traditionella hemförsäkringen inte täckte det försäkringsbehov som fanns för skador på den egna lägenheten. I en början var det dock långt ifrån alla som bodde i bostadsrätt som valde att teckna denna tilläggsförsäkring. En av anledningarna till detta var just att den lanserades som ett tillägg, något som kostade extra och som man antagligen inte skulle behöva. Det blev således lätt att tacka nej till denna extrakostnad i försäljningsögonblicket. Efter några år förstod försäkringsbolagen detta och gjorde om produkten till en hemförsäkring avsedd för bostadsrättsinnehavare. Utrymmet för försäkringstagaren att tacka nej minskades alltså och man tecknade den försäkring som man behövde ha som bostadsrättsinnehavare.

Sedan cirka tjugo år tillbaka har det också varit möjligt för föreningen att teckna ett gemensamt bostadsrättstillägg som tillägg till sin fastighetsförsäkring. Skälet till detta var att föreningarna i samband med skador märkte att många medlemmar saknade både hemförsäkring och bostadsrättstillägg, vilket i sin tur ledde till att föreningen fick svårt att få ersättning för de utlägg de gjort och som medlemmen hade underhållsansvar för enligt stadgarna. Dessutom blev det billigare per lägenhet att teckna försäkring tillsammans än om var och en skulle teckna separat via sitt hemförsäkringskbolag. Ytterligare en fördel som man såg var att samma skadereglerare och samma försäkringsbolag reglerade både föreningens och medlemmens del av skadan, vilket minskade risken för att saker hamnade mellan stolarna på grund av att de inblandade försäkringsbolagen hade olika syn på vad respektive försäkring skulle gälla för.

SÅ LÅNGT ALLTING GOTT. Föreningarna tecknade gemensamt bostadsrättstillägg och alla var nöjda. Men på senare tid har också vissa nackdelar börjat visa sig. En sådan är att bolagens villkor för bostadsrättstillägg har börjat skilja sig åt mer och mer. Från början var villkoren väldigt lika, men vissa bolag har infört en del fördelar som andra bolag saknar. Detta gör det svårt för föreningen att kunna uppmana sina medlemmar att säga upp sitt privata bostadsrättstillägg när föreningen tecknat det via fastighetsförsäkringen. Den försäkring som medlemmen har privat skulle ju kunna innehålla fördelar som den gemensamma saknar, vilket riskerar att slå tillbaka mot föreningen i samband med en skada. En annan, för föreningen, stor nackdel är att försäkringsbolagen inte skiljer på fastighetsförsäkringens respektive bostadsrättstilläggets skaderesultat när de bedömer lönsamheten i försäkringen. Det innebär att alla de skador som regleras genom bostadsrättstillägget tynger föreningens skaderesultat och leder till premiehöjningar och försämrade villkor för fastighetsförsäkringen. Bolagen har lättare att höja premie och självrisk för fastighetsförsäkringen än att göra detsamma för bostadsrättstillägget, som ju fortfarande i grunden är en konsumentförsäkring.

Med dessa rader hoppas jag att jag har visat att det finns både för- och nackdelar med gemensamt bostadsrättstillägg och hoppas att detta hjälper er att ta ett bra beslut i föreningen.

 

Föregående artikel Nisses krönika: Hur bygger man upp en bra styrelse?
Nästa artikel ”Framtiden tillhör de som är snabba och flexibla, inte de som är stora”

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här