AnnonsMiele

Skadefrågan

16 feb 2016

”I vår förening drabbades vi av en vattenskada p.g.a. att en medlems stora akvarium sprack och 500 liter vatten rann ut. I styrelsen har vi sagt till medlemmen att han får åtgärda skadorna med hjälp av sin försäkring, men det försäkringsbolaget säger att föreningen måste utnyttja sin fastighetsförsäkring. Så kan det väl inte vara? Det var ju inte föreningens akvarium som sprack!”

Din fråga visar på en av de vanligaste missuppfattningarna om gällande rätt, såväl inom bostadsrättsvärlden som i samhället i övrigt: ”Om inte jag gjort något fel måste väl någon annan betala”.

Men så är det inte riktigt. Skador inträffar ofta utan att någon över huvud taget gjort något fel. Även dessa skador måste hanteras och någon måste ta ansvar för kostnaderna. I Bostadsrättslagen har man löst detta genom reglerna om föreningens och medlemmarnas respektive underhållsansvar, som sedan också skrivits in i föreningens stadgar. Som ni säkert vet innebär den i korthet och något förenklat att varje medlem ansvarar för skadorna inne i sin lägenhet – fast inredning, ytskikt och installationer som bara försörjer den egna lägenheten – medan föreningen tar ansvar för skador som drabbar husets utsida, stomme och gemensamma ytor i byggnaden. Om man översätter dessa regler om underhållsansvar på den situation du beskriver så betyder de att föreningen svarar för nödvändiga kostnader för att torka och reparera skadorna i golvbjälklaget, medan akvarieägaren får stå för reparationerna av sitt lägenhetsgolv (=parketten/golvmattan eller motsvarande). Om vattnet dessutom har trängt genom golvbjälklaget och ner till grannlägenheten måste grannen bekosta ommålningen av sitt tak.

DETTA VET JAG ATT många läsare tycker låter fel och orättvist: om inte mannen med akvariet hade haft ett akvarium så hade ju inte skadan uppkommit, varför kan man inte låta honom (och hans försäkring) betala föreningens och grannens skador? Och åtminstone den stackars grannen, som absolut inget ont gjort?

Absolut, utan akvarium ingen skada, helt korrekt. Men att inneha ett akvarium innebär inte att man får ett strikt skadeståndsansvar för skador som kan uppkomma på grund av akvariet. För att akvariemannen ska bli skyldig att betala föreningens och grannens skador krävs att han hanterat sitt akvarium på ett vårdslöst sätt och att detta i sin tur lett till att akvariet spruckit. Om man inte kan visa att så är fallet finns ingen skadeståndsskyldighet hos akvarieägaren. Och då förutsättningarna för att hans hemförsäkring ska betala någon annans skador är att han är skadeståndsskyldig får föreningen och grannen ingen ersättning för sina skador den vägen heller, utan istället förlita sig på bidrag från sina egna försäkringar.

SÅ DETTA ÄR SKÄLET till varför akvarieägarens hemförsäkringsbolag har sagt att föreningen måste utnyttja sin fastighetsförsäkring för sina skador. Det räcker inte att det var hans akvarium som läckte. Det är möjligt att han hade varit vårdslös med sitt akvarium, men så länge föreningen inte kan visa detta, och på vilket sätt han brustit i sin akvarieomsorg, så kan inte hans hemförsäkring betala skadorna i golvbjälklag eller hos grannen. Föreningen kan däremot få snabb hjälp att reparera sina skador från sin fastighetsförsäkring och kan i efterhand återkomma med krav och bevisning mot akvariemannen om man så önskar. ■ 

Föregående artikel SVEN MELANDE:”Jag trivs utmärkt i min bostadsrätt!”
Nästa artikel Momshanteringen i en bostadsrättsförening

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här