AnnonsMiele

SKAPA MERVÄRDE FÖR årsredovisningen

30 mar 2016

En informativ och snygg årsredovisning kan vara ett sätt att marknadsföra bostadsrättsföreningen och skapa en positiv känsla för både boende och lägenhetsspekulanter. Alla har inte förmågan att tolka informationen bakom siffermaterialet, men genom att lägga lite krut på verksamhetsberättelsen kan en förening göra siffrorna till begriplig information för alla.

L ångt innan den f örsta snödroppen tittar fram och några försiktiga talgoxa r
sjunger i dungen ä r det dag s att ta fram ett förslag till årsbokslut. I Bostadsrättslagen
och Redovisningslagen fi nns strikta regler för hu r lång tid efter
årsskiftet som årsbok slutet måste vara k lart. Där finns också regler för hur lång tid
efter det som man måste hålla stämma i föreningen. Se mer i Å rshjulet som ligger
på vå r hemsida!Årsbokslutet är ju ofta det enda
dokumentet som visar hur föreningens
ekonomi ser ut, och det är en oerhört
viktig handling för lägenhetsspekulanter.
Lagen säger vad som ska redovisas och
hur siffrorna ska ställas upp. Men tänker
någon på den information som står där?
Hur skriver man en bra årsberättelse?
Det är lätt att göra som man alltid har
gjort, då vet man att chansen är stor att
den blir godkänd av revisorerna och i
slutänden även av stämman. Och det är
förvisso viktigt att uppställningen ser
likadan ut år från år för att göra jämförelser
möjliga. Men det finns anledning
att se över utformningen med jämna
mellanrum. Kanske ta läsarna som
utgångspunkt för skrivningarna. Vad vill
de egentligen veta?
Årsredovisningen är tillsammans med
den ekonomiska uppställningen kanske
den enda informationsprodukt som bostadsrättsföreningar
har. Är föreningen
större kanske man har en hemsida som
uppdateras kontinuerligt, men många har
inte den möjligheten eller kunskapen.
GÖR ÅRSREDOVISNINGEN
TILL EN MARKNADSFÖRARE
Även om bostadsrättsföreningen inte gör
några direkta ekonomiska vinster på nya
medlemmar finns det anledning att lägga
ner arbete på utformning och innehåll
både med tanke på medlemmar som tänker
sälja sin lägenhet och tillkommande
nya medlemmar.
En informativ och snygg årsredovisning
kan vara ett sätt att marknadsföra
bostadsrättsföreningen på lägenhetsvisningar
och skapa en positiv känsla för de
som redan bor där. Att föreningen har en
webbplats som uppdateras kontinuerligt
fungerar på samma sätt.
Men årsredovisningen och verksamhetsberättelsen
är också viktig för de
befintliga medlemmarna, oavsett om de
sitter i styrelsen eller bara bor i huset, och
oavsett kunskaps- och utbildningsbakgrund.
Den som är van att läsa årsredovisningar
kan tolka informationen bakom
siffermaterialet som finns i balansräkningen
och resultaträkningen. Men i
verksamhetsberättelsen ligger i stället
betoningen på det verbala, och det är bra
att där förklara vad sifferuppställningarna
verkligen betyder.
Genom verksamhetsberättelsen kan en
förening alltså göra årsredovisningen till
en begriplig information för alla.
Verksamhetsberättelsen bör innehålla
en översikt över utvecklingen av föreningens
verksamhet, ställning och resultat.
Framför allt gäller det sådana förhållanden
som inte redovisas i övrigt material
men som är viktig för förståelsen av
verksamheten. Här ska styrelsen också
ta upp händelser som är av betydelse för
verksamheten och som inträffat efter
räkenskapsårets slut.
UNDERSKOTT? BERÄTTA VARFÖR.
Årsredovisningslagen innehåller inte så
många måsten eller påbud om detaljanvisningar,
det viktiga är i stället att
förklara det som beskriver föreningens
läge och risker. Om till exempel föreningen
har ett redovisningsmässigt underskott
i resultaträkningen, alltså visar
minussiffror, är det en mycket bra åtgärd
från styrelsens sida att försöka förklara
i årsredovisningen orsakerna till varför
underskott uppkommit. Få medlemmar
i bostadsrättsföreningar har klart för sig
att underskott många gånger beror på
reglerna om hur intäkter och kostnader
ska redovisas.
En förening som visar underskott kan
trots detta ofta ha mycket god ekonomi
och, trots underskott på sista raden i resultaträkningen,
inte ha några som helst
problem att göra rätt för sig och betala
sina räkningar.
BERÄTTA DET SOM ÄR
INTRESSANT – INTE BARA
DET SOM MÅSTE BERÄTTAS
Så försök att vända på perspektivet och
fundera på vad som är intressant ur
läsarens synvinkel och inte bara vad som
måste redovisas.
Men vad är viktigast? Självklart
varierar detta mellan föreningar. Vissa
grunduppgifter måste självklart inkluderas;
som vilken förening som avses,
lägenhets- och ytuppgifter, uppgifter om
antal lägenheter och fördelning mellan
bostadsrätter, hyresrätter och lokaler. När
huset eller husen byggdes, vad som har
gjorts för att underhålla dessa och vad
som planeras vill man också veta.
Frågan om föreningens verksamhet
ägs och finansieras med hjälp av medlemmarnas
insatser eller av banken, och i
vilka proportioner är en annan grundläggande
uppgift. Jämförs denna information
med taxeringsvärdet på föreningens
fastighet ges också information om hur
rik föreningen är. Detta är högintressant
information.
Så ett bra tips är att fundera på hur
man vill framställa föreningens historia
för att göra årsredovisningen till intressant
läsning. Genom att berätta fakta
på ett intressant sätt som visar hur man
tänker och hur föreningen utvecklas kan
man alltså skapa mervärde för årsredovisningen.
En innehållsrik verksamhetsberättelse
tyder på att styrelsen både har
grepp om vad den ska sköta och dessutom
bryr sig om att vilja förklara vad som
har hänt. Och det visar på en dynamisk
och kreativ förening som säkert attraherar
såväl boende som kommande spekulanter.
Föregående artikel Chans till bostadsrättsregister
Nästa artikel Att tänka på vid deklarationen 2016

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här