AnnonsMiele

Sköt inte föreningen som din egen ekonomi

18 sep 2019

En välskött bostadsrättförening kan i bästa fall vara en mycket attraktiv boendeform. Sköts ekonomin förståndigt med långsiktig investeringshorisont, samt har medlemmar som involverar sig i föreningens förvaltning och gemenskap? Ja, då finns förutsättningar för att bo med god ekonomi samt att värdet på bostäderna utvecklas gynnsamt. AV ADRIAN COLLINS

Styrelsen i föreningen är den absolut viktigaste beståndsdelen i ett sådant ”bra-läge”. Styrelsen består av några utvalda medlemmar från föreningen och väljs alltså inte enbart in i styrelsen utifrån kriteriet att de är de mest lämpade eller de mest kompetenta för att sköta ett sådant uppdrag. Självklart kan de ändå

Föregående artikel Håll koll på taket!
Nästa artikel ”Bra att ha en juridisk kontakt att rådfråga”

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här