Sköt inte föreningen som din egen ekonomi

En välskött bostadsrättförening kan i bästa fall vara en mycket attraktiv boendeform. Sköts ekonomin förståndigt med långsiktig investeringshorisont, samt har medlemmar som involverar sig i föreningens förvaltning och gemenskap? Ja, då finns förutsättningar för att bo med god ekonomi samt att värdet på bostäderna utvecklas gynnsamt. AV ADRIAN COLLINS

Styrelsen i föreningen är den absolut viktigaste beståndsdelen i ett sådant ”bra-läge”. Styrelsen består av några utvalda medlemmar från föreningen och väljs alltså inte enbart in i styrelsen utifrån kriteriet att de är de mest lämpade eller de mest kompetenta för att sköta ett sådant uppdrag. Självklart kan de ändå

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *