AnnonsStyrelsesupport

Snart dags att fastighetsdeklarera

16 aug 2021

I september börjar Skatteverket skicka ut den förtryckta fastighetsdeklarationen som sedan ska ligga till grund för nya taxeringsvärden 2022. Sista inlämningsdag är den 1 november, men redan nu kan det vara bra att börja förbereda sig. Det är mycket att se över och kontrollera. Deklarationen är omfattande och eventuella felaktigheter kan leda till att er bostadsrättsförening riskera att få betala en för hög fastighetsskatt.

Taxeringsvärdet ska återspegla 75 procent av fastighetens marknadsvärde på en hyresmarknad. En bostadsrättsförening ska alltså inte deklarera års- eller månadsavgifter för bostadsrätterna. Värdena sätt utifrån 2020 års hyresnivåer med utgångspunkt från olika värdefaktorer och värdeområden. Alla fastigheter är dock individuellt utformade och fastighetstaxeringssystemet omfattar en mängd olika justeringsmöjligheter. Det ligger på styrelsen att se över detta och justera uppgifterna.

Det kan exempelvis handla om att kontrollera ytor och andelen area under markplan då den är lägre värderad. Har lokaler bytt användningsområden? Då de kan beskattas annorlunda. Har ni genomfört till- och ombyggnationer? Har pandemin medfört hyressänkningar för lokalhyresgäster?

Några punkter att bocka av

Därför bör man göra sin egen bedömning av hur rimliga de förtryckta uppgifterna är. Här är förslag på några punkter du bör gå igenom och bocka av innan du påbörjar deklarationen.

  • Kontrollera att de förtryckta uppgifterna är korrekta, exempelvis att boytor, lokalytor, garageytor stämmer
  • Undersök om hyran är marknadsmässig eller om hyran påverkats av pandemin
  • Se över vilka renoveringar, om/tillbyggnad genomförts sedan den förra deklarationen och om de påverkar taxeringsvärdet.
  • Titta över vad man kallar säregna förhållanden och deras eventuella påverkan på marknadspriset. Till exempel onormalt höga vakanser, eftersatt underhåll, eller förhållanden som innebär högre drift- och underhållskostnader
  • När det väl är dags att fastighetsdeklarera – ta gärna hjälp av en förvaltare!

Du kan också ta hjälp av Skatteverkets e-tjänst som öppnar i september. Det finns också en chattjänst för den som behöver hjälp.

Källor: Fastighetsägarna, Skatteverket och SBC

 

Föregående artikel Var rädd om träden i staden!
Nästa artikel De flesta sköter sig men…

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här