Spalter

Utmaningar för bostadsrättsföreningar i Corona-tider

Spalter 30 jun 2020 I corona-tider har flera utmaningar uppstått som särskilt behöver beaktas. En påtaglig utmaning för bostadsrättsföreningen som har lokalhyresgäster är diskussioner som rör eventuella hyreslättnader, konkurser och löptiden på hyresavtal. De föreningar vars...

Krönika: Har vi börjat närma oss statligt styrd planekonomi?

Spalter 30 jun 2020   Ganska snabbt blev många oroade över vad vi fick höra från Italien, men vi kände oss trygga eftersom staten, via Folkhälsomyndigheten, skulle ta hand om de svenskar som varit där. Men...

Lagändringar som underlättar årsstämman

Spalter 30 jun 2020 En bostadsrättsförenings styrelse är skyldig att kalla till ordinarie årsstämma minst en gång om året. Årsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut, vanligtvis senast den sista juni men det kan...
AnnonsJurideko

Skadefrågan

Spalter 30 jun 2020 ”Vår förening har haft samma försäkringsbolag i många år. Vi har på senare tid tyckt att premien höjts väl mycket varje år och funderar på att byta försäkringsbolag. Är det dumt att...

”En dålig beställare får sällan någonting annat än en dålig entreprenad”

Spalter 30 jun 2020 Sveriges cirka 26 000 bostadsrättsföreningar lägger tillsammans varje år många miljarder i drift- och underhållskostnader. Långt ifrån alla har en professionell process vid upphandling av dessa tjänster. Nyckeln till en lyckad upphandling är...

Coronapandemin påverkas oss alla

Spalter 7 maj 2020 Nu är det allvar. Sällan eller aldrig har så många påverkats så mycket på så kort tid. Corona påverkar oss alla. Små företag, stora företag, hushåll och bostadsrättsföreningar. Alla påverkas vi av...

Bostadsrättsföreningar kan få stöd av staten

Spalter 7 maj 2020 För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och...

Vad kan vi vänta oss av framtiden?

Spalter 7 maj 2020 Krönika: Stig Orustfjord   Även om många av oss just nu är upptagna av epidemin behöver vi ibland koppla bort och tänka på något annat. Jag har funderat på framtidens teknik och hur det påverkar våra bostadsföreningar. Jag kommer resonera...

Ändra i föreningens stadgar eller inte?

Spalter 7 maj 2020 I vår förening planerar vi att skriva om våra stadgar så att medlemmen ansvarar för alla skador som kommer från dennes lägenhet. Det skulle till exempel betyda att medlemmen får stå för vattenskador...

Moderna tider – strålande tider

Spalter 16 mar 2020 Just nu är det mesta guld och gröna skogar om vi betraktar riskfyllda tillgångar som till exempel fastigheter, aktier och ägande av bostadsrätt. AV LEIF HÄSSEL, KAPITALFÖRVALTNINGSCHEF KAMMARKOLLEGIET Den främsta förklaringsfaktorn är...