Spalter

Coronapandemin påverkas oss alla

Spalter 7 maj 2020 Nu är det allvar. Sällan eller aldrig har så många påverkats så mycket på så kort tid. Corona påverkar oss alla. Små företag, stora företag, hushåll och bostadsrättsföreningar. Alla påverkas vi av...

Bostadsrättsföreningar kan få stöd av staten

Spalter 7 maj 2020 För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och...

Vad kan vi vänta oss av framtiden?

Spalter 7 maj 2020 Krönika: Stig Orustfjord   Även om många av oss just nu är upptagna av epidemin behöver vi ibland koppla bort och tänka på något annat. Jag har funderat på framtidens teknik och hur det påverkar våra bostadsföreningar. Jag kommer resonera...
AnnonsJurideko

Ändra i föreningens stadgar eller inte?

Spalter 7 maj 2020 I vår förening planerar vi att skriva om våra stadgar så att medlemmen ansvarar för alla skador som kommer från dennes lägenhet. Det skulle till exempel betyda att medlemmen får stå för vattenskador...

Moderna tider – strålande tider

Spalter 16 mar 2020 Just nu är det mesta guld och gröna skogar om vi betraktar riskfyllda tillgångar som till exempel fastigheter, aktier och ägande av bostadsrätt. AV LEIF HÄSSEL, KAPITALFÖRVALTNINGSCHEF KAMMARKOLLEGIET Den främsta förklaringsfaktorn är...

Kostnader, utgifter och avskrivningar – Arturo reder ut begreppen

Spalter 16 mar 2020 Bostadsrättsföreningarnas ekonomi är ett ständigt aktuellt ämne. Skuldsättning, underskott och sparande diskuteras ofta i media och allt oftare bland medlemmar i bostadsrättsföreningar. Det är inte konstigt. Boendekostnaden är den enskilt största utgiften...

Vad är en ekonomisk plan – och när ska en ny upprättas?

Spalter 16 mar 2020 Alla verksamma bostadsrättsföreningar ska ha en ekonomisk plan som beskriver föreningens verksamhet och ekonomi. En ekonomisk plan upprättas alltid vid nyproduktion eller ombildning, det vill säga innan föreningen för första gången ska...

Premien ökar med totalt femton procent! ERIC RUBENSON – SKADEJURIST

Spalter 6 Dec 2019 Vi fick precis det nya försäkringsbrevet och fakturan för nästa år för vår förening. Premien ökar med totalt femton procent! Detta trots att vi inte har gjort några förändringar i föreningen och...

Kaos i förutsättningarna för boende i tätorter

Ekonomi, juridik, försäkring 3 Nov 2019 Hushåll i tätorter möter ett kaos av boendeförutsättningar för de som har möjlighet att äga sitt boende möter krav på extremt höga kalkylräntor från bankerna och höga marginaler till följd av höga...

Större miljöhänsyn ger klirr i kassan

Ekonomi, juridik, försäkring 3 Nov 2019 Fler bostadsrättsföreningar upptäcker att det lönar sig att ta hänsyn till miljön Allt fler bostadsrättsföreningar väljer till exempel att installera bergvärme och solceller Det är två bra alternativ för miljön men i...