Spalter

Vad kan göras för att förhindra en akut likviditetskris? 

Spalter 8 sep 2020 TEXT: Leif Hässel  En betydelsefull uppgift för varje förening är att undvika att hamna i onödiga problem som till exempel likviditetskriser. Med planering kan både antalet risker begränsas och problem undvikas. Det bästa är naturligtvis att föreningar skapar handlingsplaner för att...

Skiljeförfarande eller allmän domstol vid entreprenadtvist som bostadsrättsförening?   

Spalter 8 sep 2020     Text: Johanna Bjälkander, jurist på Advokatfirman Pedersen AB    Tvistelösning enligt AB 04 och ABT 06. Vid entreprenadavtal är det vanligt med AB 04 eller ABT 06 som avtalsinnehåll. Dessa dokument...

Skadefrågan 

Spalter 8 sep 2020 ”I vår förening har vi haft många vattenskador efter medlemmar låtit renovera sina kök eller badrum. I nästan alla fall har orsaken varit ett dåligt utfört arbete – med läckage som följd. Skadorna har reglerats av föreningens...
AnnonsBorätt Forum

Rättighet eller skyldighet? 

Spalter 8 sep 2020  Jag har i tidigare artiklar ofta beskrivit styrelsens arbete och olika aspekter på ansvaret att förvalta en bostadsrättsförening. I det här numret vänder jag på perspektivet och beskriver ur en bostadsrättsinnehavares synvinkel....

Krönika: På spaning för framtiden

Spalter 8 sep 2020 I höst har USA sitt presidentval och om cirka två år har vi val till riksdag och kommuner. Just nu är vi alla upptagna av Covid–19, men finns det trender bortom detta som kommer att...

Sammanslagning av bostadsrätter 

Spalter 8 sep 2020 En ständigt aktuell fråga i bostadsrättsföreningar är hur förändringar av föreningens fastighet och dess nyttjande kan ske för att åstadkomma effektiva lösningar för föreningen och medlemmarna.     Text: Johan Hagelqvist, jurist på Jurideko Fastighetspartner     Efter att viss förvirring varit för handen angående vilken beskattningseffekt en delning och...

När det börjar bli ebb i kassan  

Spalter 8 sep 2020 Text: Arturo Arques   Alla har vi någon gång upplevt när utgifterna en enskild månad överstiger inkomsterna. Det är inget konstigt. Räntekostnader och amorteringar betalas normalt kvartalsvis i efterskott i en bostadsrättsförening. Fakturor från större...

Utmaningar för bostadsrättsföreningar i Corona-tider

Spalter 30 jun 2020 I corona-tider har flera utmaningar uppstått som särskilt behöver beaktas. En påtaglig utmaning för bostadsrättsföreningen som har lokalhyresgäster är diskussioner som rör eventuella hyreslättnader, konkurser och löptiden på hyresavtal. De föreningar vars...
AnnonsJurideko

Krönika: Har vi börjat närma oss statligt styrd planekonomi?

Spalter 30 jun 2020   Ganska snabbt blev många oroade över vad vi fick höra från Italien, men vi kände oss trygga eftersom staten, via Folkhälsomyndigheten, skulle ta hand om de svenskar som varit där. Men...

Lagändringar som underlättar årsstämman

Spalter 30 jun 2020 En bostadsrättsförenings styrelse är skyldig att kalla till ordinarie årsstämma minst en gång om året. Årsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut, vanligtvis senast den sista juni men det kan...