AnnonsMiele

Brf-ordförandens värsta huvudvärk...

Stadgar

Detta är en generell utbildning där vi går igenom formkraven för stadgar för en bostadsrättsförening, vad de ska innehålla och de vanligast förekommande felen.

Efter denna utbildning kommer ni veta hur stadgarna förhåller sig mot bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar och varför tydlighet är av yttersta vikt när det kommer till ansvarsfördelningen mellan förening och medlem.

Digital utbildning:

Kostnad: 200:- pp ex. moms.
Premiummedlem 20% rabatt.

Läs mer: Premiummedlemskap

    Anmälan utbildning - digital

    Kalender:

    Borätt Forum Styrelsesupport 

    Borätt Forum Rådgivning

    Borätt Forum Ekonomisk förvaltning