AnnonsMiele

Styrelsens viktigaste uppgift: Kommunicera MERA!

12 okt 2015

Att informera medlemmarna om vad som händer i huset är en av styrelsens viktigaste uppgifter� Bra kommunikation skapar samman- hållning, delaktighet och ansvars- tagande� Det kan låta lätt, men det finns mycket att tänka på� Här är några tips�

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att informera medlemmar- na om vad som händer i föreningen. Regelbunden, bra och tydlig information ökar trivseln i föreningen. I allmänhet kan sägas att en styrelse som informerar bostadsrättsföreningen medlemmar ofta får ett högt förtroende från dessa. Bra information är inte bara viktigt för trivseln i föreningen, den kan till och med påverka marknadsvärdet på

Föregående artikel Innebär styrelsearbetet ledarskap?
Nästa artikel Var uppmärksam på snön på taken

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här