AnnonsMiele

Störningsärenden

I den bästa av världar skulle samtliga i en förening komma överens och inte störa varandra men vi är alla olika och det är inte alltid så det ser ut i en bostadsrättsförening. Hanteringen och definitionen av störningar regleras genom Bostadsrättslagen men det kan vara svårt att som styrelse avgöra vad som skäligen bör tålas.

Oavsett störning bör en styrelse först och främst klarlägga om det rör sig om en störning eller något som man bör tåla som boende i ett flerfamiljshus.

Om en medlem påtalar att den blir störd bör styrelsen därför uppmana medlemmen att upprätta en störningslista. Där ska medlemmen notera typ av störning, datum och klockslag för att det ska vara möjligt att utreda hur omfattande störningarna är och om de bör tålas.

Om styrelsen gör bedömningen att störningarna är i en sådan omfattning att de inte bör tålas ska en rättelseanmaning skickas till den som stör. Om en medlem trots rättelsenamning stör på ett sådant sätt att det överskrider vad man som medlem bör tåla så kan nyttjanderätten till bostaden ses som förverkad och styrelsen har då enligt lag rätt att säga upp medlemmen. Det kan vara bra för en styrelse att känna till att detta rör sig om en långdragen process och att det krävs mycket dokumentation för att kunna påvisa störningens omfattning.

Störningar är känsligt och kan för en styrelse upplevas som svårt att hantera då det rör sig om ens grannar och därför kan det underlätta att ta hjälp av sin förvaltare eller annan extern part.

Tillbaka till Styrelsesupport >>

  Kontakta Styrelsesupport


  Hjälp oss att bli bättre – gå med i Borätt Forums medlemspanel

  Dina åsikter, tankar, erfarenheter och kunskaper som styrelsemedlem i en bostadsförening är viktiga för oss på Borätt Forum. För att ytterligare öka vår kunskap och insikter om er bjuder vi nu in dig till vår medlemspanel.

  Vi hoppas du vill vara med!

  Anmäl dig här!

  Borätt Forum Rådgivning

  Borätt Forum Ekonomisk förvaltning