AnnonsSEB

Ta hjälp av siffrorna!

23 okt 2018

Köp av bostad är en av de största affärerna hushållen gör och boendekostnaden är den enskilt största löpande utgiften för de flesta hushåll. Ska du köpa en bostad är det därför viktigt att du tar dig tid att sätta dig in i förutsättningarna för köpet mycket noga.

Nu är bostadspriserna höga, inte minst priserna på bostadsrätter som stigit väsentligt mer än priserna på villor och radhus de senaste tio åren. Som medlem i en bostadsrättsförening ”äger” du inte lägenheten på samma sätt som du äger en villa eller radhus med äganderätt. Istället är du medlem i en bostadsrättsförening med nyttjanderätt utan tidsbegränsning. Som medlem i en bostadsrätts- förening har du rösträtt på föreningsstämman. Föreningsstämman utser en styrelse med uppgift att ansvara för förvaltningen av föreningen. Styrelsen ansvarar också för att en årsredovisning upprättas varje år. Årsredovisningen innehåller fyra olika delar. En del är förvaltningsberättelsen som beskriver de viktigaste händelserna under året som gått och ger allmän information om föreningen samt styrelsens förslag på resultatdisposition. En annan del är resultaträkningen som visar räkenskapsårets kostnader och intäkter. Balansräkningen visar föreningens tillgångar och skulder samt slutligen noter som mer ingående förklarar innehållet i främst resultat- och balansräkningen.

ÅRSREDOVISNINGEN upplevs av många som komplex med mycket siffror och ord som är svåra att förstå för den som inte studerat ekonomi. Det är olyckligt eftersom årsredovisningen innehåller bra och viktig information om föreningens ekonomi, information du som köpare behöver för att göra ett medvetet köp. Ta hjälp som kan om du tycker att det är svårt! På senare tid har många föreningar börjat redovisa viktiga nyckeltal. Exempel på sådana nyckeltal är föreningens skuldsättning per kvm boyta, årsavgiften per kvm boyta och uppvärmningskostnad per kvm boyta. Syftet med dessa nyckeltal är att ge en snabb och enkel bild över föreningens ekonomi. Syftet är också att ge läsaren en möjlighet att jämföra föreningar med varandra.

FÖR ATT UNDERLÄTTA denna jämförelse och för att ge läsaren som inte studerat ekonomi goda möjligheter att sätta sig in i en förenings ekonomi skulle det betyda mycket om det fanns en gemensam standard för alla bostadsrättsföreningar kring vilka nyckeltal som ska redovisas, samt att ett visst antal nyckeltal beräknade på samma sätt i årsredovisningen. För att ytterligare hjälpa läsaren skulle det underlätta om nyckeltalen redovisades efter en betygsskala liknande den som gäller för kylskåpsmärkning. Med betyg och färgskala får läsaren inte bara ett nyckeltal, t ex 5 600 kronor i skuldsättning per kvm boyta, utan också information om nyckeltalet är bra (A/Grönt) eller dåligt (G/Rött) jämfört med andra föreningar.

Det finns ingenting som hindrar bostadsrättsföreningar från att redan idag redovisa dessa nyckeltal. Välskötta föreningar har dessutom stora fördelar av att redovisa sin ekonomi tydligare redan nu. För att öka konsumentskyddet borde även mindre välskötta föreningar redovisa dessa nyckeltal. Av dessa anledningar hoppas jag att alla bostadsrättsföreningar kommer att behöva redovisa viktiga nyckeltal beräknade på samma sätt framöver. Sitter du i styrelsen i en välskött förening är det bara att sätta i gång. Du har allt att vinna och inget att förlora. Vill du ha tips på hur en Ekonomideklaration kan se ut gå in på: https://www.swedbank.se/idc/groups/ public/@i/@sc/@all/@kp/documents/ article/cid_2739478.pdf

Föregående artikel Hävda köp
Nästa artikel Budgetarbetet – viktigt för likabehandlingsprincipen

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här