AnnonsMiele

Testa dina kunskaper! Hur väl känner du till Bostadsrättslagen?

29 apr 2015

Gör vårt quiz och testa dina kunskaper i bostadsrättslagen för att se i vilka områden du behöver utöka kunskaperna.

Som styrelseledamot är det viktigt att känna till såväl bostadsrättslagen som lagen om ekonomiska föreningar, då dessa två lagar allra ytterst styr hur en bostadsrättsförening ska fungera. Lagtexten kan i vissa fall vara tvingande och i vissa fall ges det utrymme för föreningen att själva besluta i vissa frågor genom bestämmelser i föreningens stadgar.

Fråga 1
Får en kommun eller landsting vägras medlemskap om denne förvärvat enbostadsrätt i föreningen?
1. Ja
2. Nej
3. Samma regler gäller för alla juridiska eller fysiska personer som ansöker om medlemskap

Fråga

Föregående artikel Stämma med stämning i alfaföreningen
Nästa artikel Hyreslagen gäller för hyresrätt i bostadsförening

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här