AnnonsElectrolux Professional AB

Här finns lite lätta och snabba tips för hur du och din förening kan jobba med GDPR löpande

1. Personuppgift
Först och främst måste vi definiera vad en personuppgift är. All information som kan härledas till en fysisk person är en personuppgift t.ex. telefonnummer, mejladress och beskrivning av person.

2. Överlämning
Informera alla styrelsemedlemmar vad GDPR innebär och hur just ni arbetar med dem frågorna, tänk på att detta ska göras varje gång det sker ett byte av styrelseledamot.

3. Rensning
Tänk på att rensa bort sådana uppgifter som inte är relevanta för föreningen längre. Till exempel är det inte relevant vad lägenhet 1201 andrahandshyresgäst hette som flyttade 2013.

4. Mejladress
Nej, ni bör inte använda era privata mejladresser. Vi rekommenderar att var och en i styrelsen ska ha en mejladress som är kopplad till föreningen och ska kunna lämnas över med lösenord vid avgång.

5. Privata datorer
Det finns oftast en långsam dator i styrelserummet men det är inte skäl nog till att spara föreningens material om medlemmar på din privata dator så som störningsrapporter eller andrahandsuthyrningsansökningar. Ni bör spara allt material antingen i den mejlkorg ni använder er utav eller ladda upp materialet i förvaltarens portal eller annan digital lösning.

6. Vad är relevant och inte?
Styrelsen bör inte diskutera/mejla om medlemmar/hyresgästers privatliv eller känslig information så som sexualitet eller politiska åsikter utan ska vara så sakliga som möjligt i all dialog.

Tillbaka till Styrelsesupport >>

  Kontakta juridik


  Hjälp oss att bli bättre – gå med i Borätt Forums medlemspanel

  Dina åsikter, tankar, erfarenheter och kunskaper som styrelsemedlem i en bostadsförening är viktiga för oss på Borätt Forum. För att ytterligare öka vår kunskap och insikter om er bjuder vi nu in dig till vår medlemspanel.

  Vi hoppas du vill vara med!

  Anmäl dig här!

  Borätt Forum Rådgivning

  Borätt Forum Ekonomisk förvaltning