AnnonsMiele

Totalförbjudna ämnet finns kvar i många fastigheter

21 sep 2020

På 80-talet infördes ett totalförbud mot asbest. Men det kan fortfarande finnas kvar i äldre byggnader, bland annat i gamla ståldörrar.
Nyinstallation av asbest är förbjudet sedan 1982, men det kan fortfarande kvar i vissa äldre byggnader. Bland annat kan ståldörrar till källaren, vinden eller tvättstugan innehålla asbest. Så länge det inte finns några skador på ståldörren är asbesten inget hot. Men skulle dörren gå sönder kan det blir farligt. Därför är det viktigt att ha koll på bostadsrättsföreningens ståldörrar. Det finns två olika typer av asbest som kan förekomma i ståldörrar. Bland annat kan det förekomma i en pulverliknande form som förr i tiden placerades i ståldörrar för isolering mot brand eller som en asbestskiva som sitter placerad under handtaget.
– Det finns flera olika sätt att undersöka om det kan finnas asbest i dörren. Om man tar bort handtaget eller vreden på ståldörren och ser att skivan där under är vit är det förmodligen asbest. Man kan även se på hur tjock en dörr är. Ståldörrar som innehåller asbest är ofta smalare än fem centimeter, säger Jimmy Jonsson, ägare av Jonssons ståldörrar.
Så länge asbest är inkapslat är det inte farligt för människor. Men man ska aldrig exponeras för asbest eftersom det är farligt att andas in och kan ge svåra sjukdomar. Det finns även flera regler för hur byggnadsmaterial som innehåller asbest ska hanteras.
Vad ska man göra om man misstänker att en dörr har asbest?
– Det är inte farligt att ha asbest om dörren inte är trasig, men om man vill kan man antingen sanera dörren eller byta ut den. Problemet med att sanera en dörr som innehåller asbest är att brandisoleringen försvinner om man tar bort skivan under handtaget. Jimmy Jonsson menar att det en är ganska kostsamt att sanera en dörr med asbest. – De dörrar som har asbest börjar bli till åren och kan vara värda att bytas ut. Och jag vill hävda att det inte är negativt att få bort asbest. Dörrarna håller inte hur länge som helst.

 

HÄR KAN ASBEST FINNAS

 • Rörisolering.
 • Ståldörrar.
 • Fönsterbänkar, skivor under fönsterbänkar och fönsterkitt.
 • Värmepannor, ventilationskanaler, ventilationsaggregat, kakelugnar, rökgångsanslutningar.
 • Kakelfix och fogar.
 • Golvbeläggningar, mattlim.
 • Eternitskivor i till exempel tak, fasader och balkonger.

FAKTA OM ASBEST

 • Det är mycket farligt att andas in asbestdamm och det kan orsaka all- varliga sjukdomar som till exempel cancer.
 • Personer inom byggbranschen löper störst risk att bli utsatta för asbestdamm.
 • Asbest är egentligen ett samlingsnamn på flera olika mineraler som finns i naturen.
 • En person som fått i sig asbest blir ofta inte sjuk förrän långt senare (20-40 år senare).
 • Det är viktigt att anlita kompetent och kunnig personal som kan hantera asbest. På arbetsmiljöverkets webbsida finns det listor på företag som har tillstånd att arbeta med asbest.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här

Integritetsinställningscenter

Funktionella cookies

Funktionella cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt. Syftet med dessa cookies är enbart för att kunna spåra val som besökaren gör, t.ex. registrerar sig eller väljer språk.

Läs mer om hur vi använder cookies här

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

Advertising

Analytics

Other