AnnonsMiele

Renovering och underhållsplan

Vi kan både erbjuda er 50 årig underhållsplan av er fastighet samt hjälpa er med förstudier inför stora renoveringsprojekt. Vad man behöver tänka på, vilka val man kan göra, lagar och regler, möjliga bidrag.

 • Stambyte
 • Fasadrenovering
 • Fönsterrenovering
 • Takomläggning
 • Balkongrenovering
 • Trapphusrenovering
 • Gårdsbjälklagsrenovering
 • Garagerenovering
 • Fönsterbyte
 • Balkonginstallation

Underhållsplan, vad och varför?

 •  En underhållsplan är ett dokument där man sammanställer de planerade underhållsåtgärderna och dess kostnader.
 • Föreningen får kontroll över framtida underhållskostnader och ser om avgifterna ligger rätt.
 • Underlättar vid budget
 • Föreningen kan planera större renoveringar i god tid.
 • Om föreningen följer underhållsplanen så minskar driftkostnaderna.
 • Styrelsen får ett mer strukturerat arbete, då man har ett uppdaterat dokument att utgå från.

Planerat underhåll: Underhållsåtgärder som är planerade.

Exempel:

 • Byte/renovering av tak, fasad, fönster, hissar, och balkonger.
 • Stambyte
 • Renovering av gård, asfalt, lekplats
 • Stigare, elcentral
 • Byte av fläktar, ventiler, termostater, armaturer, tvättmaskiner
 • Målning av golv, tak, väggar

Underhållsplan

Vilka delar bör vara med:

Samtliga byggnadsdelar som har ett planerat underhåll, inte i detalj.

 • Kan även innehålla OVK, radonmätning, elbesiktning och energideklaration som en påminnelse så att detta inte glöms bort.
 • Inte akuta åtgärder, daglig drift eller nyinvesteringar. (Miljö, energi och digitalisering)

Säkerhet

Vi kan hjälpa er att gå igenom er fastighet för att säkerställa vad som bör förbättras i säkerhetssynpunkt både för intrång samt brandsäkerhet genom SBA.

Det vi tittar på bl.a:

 • Lås
 • Belysning
 • Trygghet
 • Portar
 • Dörrar
 • Larm
 • Brand (SBA)

  Kontakta Rådgivning - fyll i dina uppgifter så kontaktar vi er inom 24 timmar

  Organisationsnummer  Paketerade tjänster

  Borätt Forum rådgivning erbjuder paketerade tjänster där vi tar ett helhetsgrepp inom olika tekniska områden i er fastighet. Klicka nedan för att se ett urval av vi kan erbjuda.

  Underhållsplan

  FAFF- (Förenklat Avtal Fastighetsförvaltning)

  Borätt Forum Styrelsesupport

  Borätt Forum Ekonomisk förvaltning