AnnonsElectrolux Professional AB

Rätt utbildning för styrelsen:

Vi vill hjälpa er att göra styrelsens arbete effektivare och därför erbjuder vi utbildningar för styrelsen. Utbildningarna kan genomföras i våra lokaler men självklart även digitalt.

  Kontakta juridik


  Styrelsearbetet är inte alltid så enkelt… Men vi hjälper dig!

  Hantera brandskador

  Har er brf hyresrätter?

  Därför ska föreningen uppdatera sina stadgar

  Så hanterar du vattenskadan rätt

  Vattenskador i föreningen leder ofta till mycket arbete och problem. När de inträffar står styrelse och medlemmar inför en rad akuta och svårlösta frågor av både praktisk, försäkringsteknisk och juridisk art.

  Läs mer här:

  Borätt Forum Rådgivning

  EED – Energy, Environment & Digitalisation

  EED – Energy, Environment & Digitalisation av fastigheter är just nu stora utmaningar för landets fastighetsägare och kommer att vara under de närmaste åren.