AnnonsMiele

Ekonomiutbildningar

Borätt Forum erbjuder utbildningar riktade till dig som sitter i en brf-styrelse.

Vi erbjuder både skräddarsydda samt generella utbildningar efter din styrelse och bostadsrättsförenings behov. Utbildningarna genomförs digitalt eller fysiskt i Johanneshov.
Kontakta oss via kontaktformuläret nedan om vilka utbildningar ni önskar boka eller få mer information om.

Budget:

Kursen är inriktad på praktiskt budgetarbete. Budgeten bygger på historiska siffror från tidigare räkenskapsperioder samt framtida information. Vi går igenom budgetens uppbyggnad och hur den utformas samt den viktiga kopplingen till underhållsplanen. Hänsyn tas även hur räntor, indexuppräkningar och avgiftsjusteringar relaterar till budgeten och hur budgeten aktivt kan användas under året.

Under kursen kommer vi titta på både resultatbudget samt likviditetsbudget och i slutet kommer det finnas tid för frågor.

 • Budgetens uppbyggnad
 • Kopplingen till underhållsplan, indexuppräkning, avgiftsjusteringar
 • Räntor och amorteringar
 • Avtalsförändringar

Förinspelad

Pris:
Premiummedlem:

Så tolkar du föreningens ekonomi:

Vi går igenom föreningens ekonomiska rapporter i form av balans- och resultaträkning. Du får ett helhetsperspektiv över rapporterna, hur dessa ska utläsas, begreppsförklaring samt hur delarna i ekonomin hänger ihop.
Vi visualiserar rapporterna och går igenom dessa från början till slut samt kommer med konkreta tips på viktiga nyckeltal att hålla koll på.

 • Genomgång av balans- och resultaträkning
 • Nyckeltal att hålla koll på

Förinspelad

Pris:
Premiummedlem:

Har ni ny kassör i styrelsen?

Boka en kassörutbildning hos oss för att lära er grunderna i att sköta föreningens ekonomi. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er för mer information.

  Anmälan Borätt Forum utbildning


  Utbildning*


  Se ett utdrag av våra utbildningar

  Tillgängliga utbildningar:

  • Likviditetsanalys – 10-årig likviditetsprognos med viktiga nyckeltal
  • Budget
  • Bokslut/Årsredovisning samt analys
  • Bokföring
  • Moms
  • Nytillträdd kassör – snabbgenomgång av samtliga punkter ovan

  Borätt Forum Ekonomisk förvaltning

  Borätt Forum Styrelsesupport 

  Borätt Forum Rådgivning