AnnonsMiele

Utjämnad kurva ger stor besparing

9 nov 2011

När framledningstemperaturen i värmesystemet regleras kan det lätt bli så att den höjs onödigt mycket när yttertemperaturen förändras. Ett reglersystem som tar hjälp av husets inneboende värme för att jämna ut temperaturkurvan kan råda bot på problemet. I Sandviken har brf Banjon och samfällighetsföreningen Cittran sparat närmare 10 procent med ett sådant reglersystem – trots att de tekniska förutsättningarna för de två föreningarnas värmesystem från början inte varit de allra bästa.

När Sandviken Energi drog fram fjärrvärme till de 101 lägenheterna i samfällighetsföreningen Cittran och brf Banjon i staden kunde de båda föreningarna skrota sina panncentraler. Men eftersom energibolaget ville ansluta båda föreningarna till en gemensam fjärrvärmestation så kopplades de båda värmeinstallationerna samman, trots att rördragningen därmed inte blev riktigt optimal.

– Det här har inneburit att vårt nya styrsystem för värmen inte kunnat leverera riktigt så goda besparingssiffror som annars varit möjligt. Men trots det har vi sparat mellan åtta och tio procent energi på uppvärmningen. Det berättar Bengt-Göran Rönnberg i samfälligheten Cittran. Han är den som är ansvarig för och håller koll på uppvärmningssystemet i de båda föreningarna.

Under årets första månader har föreningarna sänkt sin energiförbrukning med 160 MWh, jämfört med samma period 2010. Det innebär att fjärrvärmenotan blivit drygt 100 000 kronor billigare och att den investering i ett smartare styrsystem som föreningarna gjorde för några år sedan betalat sig på två år.

Systemet föreningen installerat är svenskt och heter EnReduce. Installationen i Sandviken var något av en pilotinstallation så det har tagit en hel del tid att trimma in det hela. Bengt-Göran har med stort intresse ägnat sig åt uppgiften i ett och ett halvt års tid, ungefär. Som pensionär har han haft gott om tid att lägga på arbetet, som också gett en hel del andra positiva resultat.

– Under processens gång har vi hittat mycket som behövde åtgärdas i föreningarnas värmesystem. Radiatorer som behövde bytas, termostatventiler som inte fungerade som de skulle. Den larmfunktion som är kopplad till styrsystemet har via SMS i Bengt-Görans mobil hjälpt honom att åtgärda också lite större problem.

Som ett resultat av Bengt-Görans justeringsarbete har inomhustemperaturen i föreningarna sänkts från 24-25 grader till 22,4 grader i snitt. Åtgärden har inte föranlett några klagomål men sparar i sig också rätt mycket energi.

När Bengt-Göran nämner siffror som dessa har han verkligt torrt på fötterna. Han kollar nämligen nyckeldata om uppvärmningssystemet varje dag hemma vid köksbordet. Via EnReduces webbgränssnitt får han siffror och statusindikationer serverade i den bärbara datorn.

– Jag har kunnat följa hur styrsystemet tickat och gått utan problem under de senaste ett och ett halvt åren. Och kunnat se hur fjärrvärmepumparna stängts ner helt under sommarmånaderna.

Husen i de båda föreningarna är byggda i sten så deras förmåga att lagra energi är god. – Här finns åtta temperaturgivare utplacerade i lika många lägenheter. Sex av dem mäter för att styra värmen, två har vi installerat som rena referensgivare för att hålla koll på hur inneklimatet i lägenheterna varierar, förklarar Bengt-Göran.

Att klimatet blivit jämnare inomhus än vad det var tidigare råder det inget tvivel om, bedyrar Bengt-Göran. De boende i föreningarna kan därför glädja sig åt att både ha fått det skönare hemma och åt att värmeräkningen blivit nästan en tiondel billigare.

Föregående artikel Smartare ljus betalt på fyra år
Nästa artikel Spara energi med ny smart teknik

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här