AnnonsElectrolux

Var tredje bostadsrättsförening höjer sina avgifter

28 jul 2020

I en ny undersökning Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, låtit genomföra framgår det att nästan en tredjedel av Sveriges bostadsrättsföreningar har eller planerar för att höja avgifterna inom en snar framtid.

I enkätundersökningen har SBC låtit närmare 400 bostadsrättsföreningar svara på frågor om deras ekonomi och framtid. I resultatet framgår det att cirka 30 procent har eller kommer höja avgifterna, och 19 procent av dem uppger att höjningen beror på ”sparande inför oförutsedda utgifter”.

Samtidigt är det bara en procent som uppger att höjningarna beror på ”Förändrade hyresintäkter från lokalhyresgäster”, något som kan bero på tappade intäkter till följd av pandemin.

– Corona har onekligen skapat en oro som även kommit att påverka landets bostadsrättsföreningar. Det är dock ett sundhetstecken att så pass många föreningar ser positivt på framtiden och samtidigt planerar inför oförutsedda händelser. Det är alltid en god idé att se till att ha en buffert för saker som
inte går att förutse. I synnerhet i osäkra tider som vi befinner oss i just nu, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC.

Av de tillfrågade uppger 47 procent av de som planerar att höja avgifterna att det är för att ”spara inför panerade renoveringar”.

Överlag visar undersökningen att bostadsrättsföreningarna ändå är optimistiska för framtiden. 46 procent svarade att de är ”positiva” och 15 procent ”mycket positiva” till föreningens ekonomiska förutsättningar de kommande tolv månaderna.

Föregående artikel
Nästa artikel

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här