AnnonsMiele

Värdet av att redovisa viktiga nyckeltal

30 maj 2018

Den första mars infördes de nya tuffare amorteringsreglerna. De som lånar mer än 4,5 gånger sin årsinkomst före skatt måste nu amortera minst en till tre procent av lånebeloppet beroende på belåningsgrad.

Detta tillsammans med ett ökat utbud av nyproducerade bostadsrätter och allt mer upplysta konsumenter har satt lite press på bostadsrättspriserna i vissa storstäder. För föreningar med en god ekonomi är det därför i dessa årsredovisningstider hög tid att fundera över hur man bäst informerar befintliga och potentiella nya medlemmar om förenigens ekonomi. Ett bra sätt att göra det på är att redovisa viktiga nyckeltal i föreningens årsredovisning. Exempel på bra nyckeltal är föreningens räntekänslighet, skuldsättning och sparande. Föreningens räntekänslighet visar hur mycket föreningen behöver höja sina intäkter om räntan stiger med en procentenhet. Stiger räntan är det inte bara kostnaden för medlemmarnas egna bolån som stiger utan också föreningens räntekostnader. De ökade räntekostnaderna för föreningen behöver föreningen kompensera sig för genom höjda årsavgifter och hyror. I föreningar med en hög skuldsättning kan det innebära många hundralappar i högre månadsavgift i händelse av att räntan stiger med en procentenhet. Föreningens lån dividerat med den totala boarean (BOA) eller totala bo- och lokalytan (LOA) är också ett bra nyckeltal. Nyckeltalet visar föreningens skuldsättning per kvm och är bra att jämföra andra föreningar med.

Föreningens byggnadskomponenter slits. Förr eller senare behöver dessa byggnadskomponenter ersättas eller genomgå en omfattande renovering. Inför dessa stora utgifter behöver föreningen spara pengar om föreningen vill undvika en högre skuldsättning. Föreningen behöver också fördela slitaget av byggnadskomponenterna rättvist över tid mellan medlemmarna som bor i föreningen. Genom att löpande ha ett sparande anpassat efter detta slitage och med årsavgifter som täcker föreningens samtliga kostnader kan föreningen lösa detta på ett bra sätt. Genom att addera Årets resultat med årets avskrivningar och sedan dividera summan med t.ex. total boarea erhålls sparandet per kvm BOA. Ett sparande på över 250 kronor per kvm BOA minskar behovet av en högre skuldsättning i framtiden och ett sparande under 150 kronor per kvm BOA innebär med stor sannolikhet att föreningen sparar för lite och behöver låna pengar i framtiden för större reparationer och underhåll av föreningens byggnadskomponenter.

Ett bra sätt att visa föreningens ekonomi på är att redovisa viktiga nyckeltal. Det gör det lättare att förstå årsredovisningen och det ökar möjligheterna för konsumenterna att jämföra olika föreningar med varandra. En välskött förening har allt att vinna på att redovisa den goda ekonomin. Det visar att föreningen tar ansvar och är långsiktiga. Något som på sikt leder till lägre årsavgifter och högre marknadspris – och vem vill inte ha det?

Föregående artikel Borätt Forums nya förmånsklubb
Nästa artikel Håll koll på din belåningsgrad

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här