AnnonsMiele

Vattenskada eller vattenledningsskada?

14 feb 2013

Som frågeställaren har konstaterat så beror kostnadsfördelningen och försäkringarnas giltighet väldigt mycket på vad som är skade-orsaken. Utfallet blir nämligen helt olika beroende av om det rör sig om en ”vanlig” vattenskada eller en så kallad vattenledningsskada.

”I vår förening har vi en fastighetsförsäkring med en gemensam bostadsrättsförsäkring för alla medlemmar. Vi har vid flera tillfällen därigenom fått kompensation för föreningens självrisk genom den försäkringen. Men vid vår senaste vattenskada, där en kallvattenledning i en slits började läcka, sa skaderegleraren att bostadsrättsförsäkringen inte gällde och att föreningen därför var tvungen att betala den höga självrisken. Dessutom fick föreningen betala åldersavdrag

Föregående artikel Störningar i bostadsrättsförening
Nästa artikel Rörlig eller bunden boränta?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här