Veckans fråga: Har ni kameraövervakning i soprummen?

17 jun 2022

Soprum, förråd och garage i en bostadsrättsförening är exempel på platser där många väljer att sätta upp kameror. Ett problem som finns hos många bostadsrättsföreningar är att soprummen används som otillåten avstjälpningsplats för grovsopor som bildäck, bilbatterier, möbler och annan bråte.

Nedsmutsning av utrymmen

De föreningar som infört kameraövervakning vittnar också, enligt Sveriges Bostadsrättscentrum, om att fusket med soporna helt försvunnit eller kraftigt minskat efter installationen. Det kan handla om dyra bortforslingsavgifter för grovsopor, nedsmutsning av utrymmen och/eller felaktigt sorterat avfall.

Det krävs inget tillstånd från Länsstyrelsen för att installera en kamera men det finns lagar att följa.

Inget tillstånd krävs

Det krävs inget tillstånd från Länsstyrelsen för att installera en kamera. Även om tillstånd inte krävs så finns lagar att följa. Föreningen måste ta beslut om övervakning på en stämma där samtliga närvarande måste bifalla förslaget.

De boende måste informeras om övervakningen

– Det är väldigt viktigt att alla boende är väl informerade om övervakningen och har accepterat den. Det är också så att materialet enbart får användas för det förutbestämda syftet. Och det måste finnas rutiner för att det sköts på ett korrekt sätt. Övervakning är något föreningen och de boende tjänar på, men man måste också värna om integriteten, säger Thomas Benneklint, VD på SafeTeam.

Andra lokaler som också får övervakas är exempelvis garage och förrådsutrymmen. Hur ser det ut i din förening?

  Borätt Forum undrar...


  Lämna ett svar

  Skriv din kommentar!
  Skriv ditt namn här

  Integritetsinställningscenter

  Funktionella cookies

  Funktionella cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt. Syftet med dessa cookies är enbart för att kunna spåra val som besökaren gör, t.ex. registrerar sig eller väljer språk.

  Läs mer om hur vi använder cookies här

  gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

  Advertising

  Analytics

  Other