AnnonsMiele

Veckans tips!

8 maj 2018

Så här kan föreningar förbereda sig inför den nya datalagen GDPR som gäller från den 25 maj:

 

  1. Informera alla i styrelsen om den nya lagen
  2. Styrelsen bör gå igenom datalagrade register. Bostadsrättsföreningar har enligt Bostadsrättslagen förpliktelse att föra register över sina medlemmar. Mycket sådan information har laglig grund, självklart namn, postadress, pantsättning, tillträdesdatum med mera.
  3. Personuppgifter som inte innefattas i bostadsrättslagen kan endast sparas om personen i fråga har accepterat det. Ett enkelt sätt för att få ett tillstånd är att mejla ut till samtliga medlemmar och be dem godkänna den information som finns sparad. Till exempel e-postadresser, telefonnummer osv.
  4. Om en medlem vill veta vilken information som sparats i föreningen, har personen i fråga rätt att begära ut samtliga uppgifter, vilket är ytterligare en anledning att hålla koll på vad som finns sparat.
  5. Se till att det som lagras på dator är skyddat från obehöriga.
  6. Fortsätt att vara försiktig med att sända e-post med känsliga, utpekande uppgifter. Sådant som anmärkningar om störning, kreditupplysningar för godkännande av nya medlemmar med mera bör hanteras med integritet, till exempel anonymiserat i e-post.
Föregående artikel Tuffare regler sätter stopp för ”skamregister”
Nästa artikel Den 31/5 lanserar vi förmånsklubben!

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här