AnnonsElectrolux Professional AB

Vems försäkring gäller vid brand?

22 dec 2020

”Vi får fler och fler elbilar i samhället och i vår förening. Samtidigt har vi hört att en brand i en elbil är väldigt besvärlig att släcka och kan ställa till stora skador. Vad gäller egentligen, försäkringsmässigt, om en elbil börjar brinna i föreningens garage? Kan föreningens skador ersättas av bilförsäkringen?”

Att vi får fler och fler elbilar i samhället är ur många aspekter väldigt positivt, framförallt ur ett miljöperspektiv. Men det medför också en del problem och frågetecken. Klarar byggnadens elnät påfrestningen från laddningen av bilar? Kommer elen att räcka om alla skaffar elbilar? Hur laddar man på ett säkert sätt? Sedan tillkommer de problem som har visat sig ur brandsynpunkt kring elbilens batterier.

Det som brandexperter har konstaterat är att en brand i elbilens batteri utvecklar en enorm värme som kräver mycket stora mängder vatten för att släcka. Man talar om att det uppstår en termisk rusning i batteriet som är mycket svår att hantera. Dessutom utvecklas en mycket giftig gas som innebär stora risker för räddnings-tjänstens personal och som är mycket svårt att skydda sig emot. Detta i sin tur medför att räddningstjänsten måste vara försiktiga vid hanteringen av en elbilsbrand. Och i många fall, om inte liv står på spel, väljer de att avstå från släckningsförsök.

DÄREMOT ÄR FÖRSÄKRINGSFRÅGORNA vid en brand i en elbil i de flesta fall inte särskilt komplicerade. Utgångspunkten är att skadorna på bilen endast kan ersättas ur bilens egen försäkring och skadorna på föreningens byggnad ersätts ur fastighetsförsäkringen. Om även bostadsrättslägenheter skadas så har bostadsrättsinnehavaren inte sin vanliga underhållsskyldighet, eftersom det handlar om en brandskada som medlemmen inte har förorsakat genom vårdslöshet. I enlighet med reglerna i Bostadsrättslagen faller därför reparationsansvaret på föreningen, även inne i lägenheterna. Dessa skador ersätts därför genom föreningens fastighetsförsäkring och föreningen får på egen hand stå för de kostnader som utgörs av de åldersavdrag som försäkringen gör för lägenhetens ytskikt och fasta inredning samt sin självrisk. Om det däremot finns fast inredning som medlemmen själv har bekostat så måste den egendomen ersättas ur bostadsrättsförsäkringen. Lös egendom i övrigt som skadats i lägenheterna ersätts genom medlemmarnas respektive hemförsäkringar.

MEN SKA DÅ INTE ALLA dessa skador som härrör från elbilen ersättas ur bilens försäkring? Nej, inte med någon automatik. Det skulle dock kunna bli så i vissa fall. Skador som uppkommer till följd av trafik med fordonet ska ersättas ur bilens trafikförsäkring. Men det är vanskligt att på förhand spekulera i vilka situationer som skulle bedömas vara en följd av trafik med fordonet. Man brukar säga att det handlar om, givetvis, när man kör bilen, men även tid i omedelbar anslutning till att man kör bilen, till exempel vid ur- eller ilastning. Detta måste prövas från fall till fall, men föreningen har i alla fall tryggheten i sin egen fastighetsförsäkring att förlita sig på.
Det finns än så länge inga klara regler från myndigheterna kring hur en elbil får laddas. Det är något som är efterlängtat, inte minst från försäkringsbranschen. Försäkringsbolagen undviker gärna att införa egna detaljerade säkerhetsbestämmelser utan föredrar att hänvisa till lagar, myndighetsbeslut och branschregler. ■

Föregående artikel
Nästa artikel

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här