AnnonsMiele

”Vi kommer ha överseende kommande sex månader”

19 mar 2020

Många styrelser diskuterar just nu hur de ska hjälpa sina lokalhyresgäster.  Borätt Forum har pratat med två styrelseordföranden för att höra hur de resonerar och vad deras bostadsrättsföreningar gör för att underlätta för sina lokalhyresgäster.

Mathias, ordförande i en förening i Stockholm menar att beslutet var enkelt. Föreningen kommer hjälpa sina lokalhyresgäster om det krävs. En av bostadsrättsföreningens lokalhyresgäster har redan hört av sig och frågat om hjälp.

För att hjälpa till har styrelsen bland annat delat ut lappar till alla boende i föreningen med uppmaning att stödja föreningens hyresgäster, till exempel genom att köpa morgonkaffet hos en av föreningens lokalhyresgäster. Men de kommer också hjälpa lokalhyresgästerna ekonomiskt om det behövs.

– Vi behövde inte tänka så länge. Vi är väldigt måna om våra hyresgäster, vi tänkte på en gång att vi ska erbjuda dem reducerad hyra ett tag framöver. Vi har inte bestämt exakt hur mycket, men runt 20-25 procent tillfällig reducering kan vi tänka oss, säger Mathias.

Men reduceringen har en bortre gräns. Om krisen drar ut på tiden kan det bli en jobbig situation, och styrelsen kan behöva ta ett nytt beslut om huruvida de ska fortsätta hjälpa hyresgästerna i form av reducerad hyra.

–  Det blir två månaders reducering initialt, för att visa vår goda vilja. Vi vill göra allt för att underlätta kassaflödet för dem. Seden för vi se. Erbjudandet är avgränsat i tid eftersom det i dag är en minskad intäkt för oss, säger Mathias.

Tidigare i veckan meddelade organisationen Svensk Handel att fastighetsägare bör överväga hyresfria månader för att hjälpa sina lokalhyresgäster. Något som Mathias ställer sig positivt till.

– Vi har inte diskuterat hyresfria månader än, men preliminärt tror jag vi kan göra det. Går det så långt kommer det bli svårt att hitta nya hyresgäster. Då måste man tänka långsiktigt och tänka på nuvarande hyresgäst.

Caroline, även hon ordförande i en förening i Stockholmsområdet, delar Mathias inställning. Hon säger att man som bostadsrättsförening behöver ha tålamod med tanke på dagens situation.

– Vi har det ekonomiskt okej, så det är lugnt än så länge. Vi kommer inte kräva att vi vill ha betalt här och nu. Man får ha tålamod. Vi kommer ha överseende kommande sex månader, säger Caroline.

Men hon håller med om att det finns en bortre gräns. Hon säger att man i styrelsen behöver fundera över vad som är en rimlig gräns. Det ska inte få påverka föreningens och medlemmarnas ekonomi negativt.

– Någonstans får man börja fungera på vad som är rimligt. När det börjar tära på föreningens och medlemmarnas ekonomi är det kanske dags att tänka till.

Om ni har funderingar kring hur er bostadsrättsförening ska hantera situationen med era lokalhyresgäster kan ni höra av er till oss på info@borattforum.se så hjälper vi er.

Föregående artikel Tips från en förening i Långbro Park under Coronatider
Nästa artikel Företagarna: ”Intäkter som försvinner i dag kommer inte tillbaka”

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här