AnnonsMiele

Vid jämförelse av anbud rörande installation av bergvärme/frånluftsåtervinning

13 jun 2014

1. Kontrollera att anbudet avser en totalentreprenad enligt ABT 06, med fem års garanti på både funktion och produkter samt att entreprenören har erforderliga försäkringar.
2. Tillse att anbudsgivaren lämnar en tydlig beräkningskalkyl innehål- lande:
• Hur mycket energi tar man från berget/frånluften som gratisenergi.
• Hur stor mängd drivenergi (COP) går åt till värmepumpen.
• Månadsfördelning över levererad energi från värmepumpen och spets- värmen.
• Att rätt ingångsvärden rörande energipris för el och spetsvärme används.
3. I det fall man använder fjärrvärmen som spets är det viktigt att revidera nuvarande avtal till

Föregående artikel Fuktproblem?
Nästa artikel Flexibla personallösningar och tjänster när de är som bäst

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här