Omförhandling av lokalavtal

Har ni i styrelsen koll på lokalavtalen? Eller behöver ni göra en omförhandling, men vet inte hur? Styrelsesupport kan hjälpa er att göra detta.

Borätt forum fakta