VIDEO: Fokus på energi är självklart men inte tillräckligt – föreningar måste samtidigt digitaliseras

Borätt forum är en hjälpsam guide inom EED – Energy, Environment & Digitalisation. Vi ger information, råd, stöd och praktisk hjälp till föreningar som vill spara pengar, öka komforten, bli klimatsmarta och få nöjdare medlemmar. I videon pratar Borätt forums Lars Svingdal och Urban Bladin om vad EED är och dess betydelse.

Borätt forum möter