Är det en bra idé att ombilda hyresfastigheter till bostadsrätter i utsatta områden?

Är det en bra idé att ombilda hyresfastigheter till bostadsrätter? Vilka risker finns och uppväger möjligheterna riskerna? Robert Hannah, riksdagsman och integrationspolitisk talesman för Liberalerna möter Christina Heikel, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna i Göteborg, i ett samtal om hur utsatta områden ska bli trygga. En inspelning från den 20 oktober.