Debatt! Ska avgifterna höjas eller sänkas?

David Sundén, ekonomie doktor och vd för konsultföretaget Branly, menar att många föreningar kan sänka avgifterna, men han får mothugg av Swedbank och Sparbankernas privatekonom Arturo Arques, som anser att en stor andel bör höja sina avgifter. Hör hans motargument, hur de båda resonerar och få en bättre uppfattning om hur just er förening ligger till.