Klientmedelskonto – behövs det? Borätt forum debatt 24 maj

Vi reder ut vad ett klientmedelskonto är och vi ställer frågan om det behövs. Medverkande: Storholmen Förvaltning, representerad av Thomas Lindman.