Möt Borätt forums partner Elis

Elis utvecklar innovativa, hållbara och kundanpassade lösningar för textilier, hygienutrymmen och logistik - detta så att verksamheter världen över kan hålla sina medarbetare och produkter skyddade.