Stammar och våtutrymmen

Borättkväll med fokus på stammar och våtutrymmen. Behövs verkligen ett stambyte eller skulle det räcka med en relining? Hur skiljer sig dessa åtgärder åt? Urban Bladin kommer att förklara skillnaden och ge tips och råd på hur man bör tänka inför dessa stora renoveringar. Medverkande: Urban Bladin, DWOQ Project Management