Viktiga detaljer – vem utser stämmoordförande och protokollförare till årsstämman?

Linn Gilbertsson från Borätt forum Styrelsesupport informerar om viktiga detaljer kring årsstämman.