AnnonsMiele

Vilka får rösta på föreningsstämman?

10 jun 2020

Alla föreningens medlemmar får närvara vid stämman, men vilka får rösta?  

Vanligtvis har varje medlem en röst, men om flera medlemmar bor i samma bostadsrätt har de bara en röst. Samma gäller om en medlem äger flera bostadsrätter i föreningen, då har denne förfarande bara en röst. Detta bör dock kontrolleras i stadgarna då det ibland föreskrivs annat där.
Viktigt att belysa är jävsfrågor. En medlem eller ledamot ska inte delta i ett beslut där personen själv har egna intressen. Under en föreningsstämma ska det dock mycket till för att en medlem ska vara jäv, eftersom medlemmens intresse ska strida mot föreningens intresse. Men ett exempel på det är att rösta om sin egen ansvarsfrihet. Dock får medlemmen som är jäv fortfarande stanna kvar på stämman under beslutet.

 

 

 

Något som kanske inte är lika allmänt känt som det ovan är att en medlem ska ha fullgjort sina förpliktelser för att få rösta. Det betyder att medlemmen till exempel ska ha betalt in medlemsavgifter, och inte stå i skuld till föreningen.
Om ni vill ha tips inför er årsstämma kan ni läsa mer här. 
Föregående artikel
Nästa artikel

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här