AnnonsMiele

Vilka skatter gäller för brf?

25 jun 2013

Benämningen äkta respektive oäkta bostadsrättsförening heter i skatteterminologi privatbostadsföretag respektive oäkta bostadsföretag och beskattningen skiljer sig åt. Även medlemmarnas beskattning blir olika.

Ett privatbostadsföretag är en svensk ekonomisk förening vars verksamhet till minst 60 procent består av att tillhandahålla bostäder i byggnader som till 100 procent ägs av föreningen. Uppfylls inte dessa krav talar man om ett oäkta bostadsföretag. Det får skattemässiga konsekvenser.

Observera att skattereglerna som följer gäller för äkta bostadsrättsföreningar (privatbostadsföretag).

Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift

Fastighetsskatten avskaffades 2008 för bostadsdelen i småhus och flerbostadshus. Istället finns nu en kommunal fastighetsavgift. I flerbostadshus beräknas avgiften efter antal lägenheter, och avgiften för 2013 är 1210 kr per lägenhet. Det totala beloppet får dock inte överstiga 0,4 procent av den del av fastighetens taxeringsvärde som är kopplat  till bostäder och tillhörande mark. Tänk på att avgiften förändras med taxeringen.

För lokaldelen av föreningens fastighet tas fortfarande fastighetsskatt ut. Denna beräknas på 1 procent av den del av fastighetens taxeringsvärde som avser lokal.

Fastighetsägaren ska se till att fastighetsskatten och fastighetsavgiften betalas. Avgiften och skatten är en kostnad för föreningen, och föreningens samtliga kostnader ska fördelas på så sätt som stadgarna anger, vanligen genom betalning av årsavgifter.

Upplåtelse av bostadsrätt

Vid upplåtelsen av en bostadsrätt är insatsen och upplåtelseavgiften skattefri för föreningen och redovisas endast i eget kapital, d v s ej i resultaträkningen. 

Deklarationen

En bostadsrättsförening ska deklarera på blanketten Inkomstdeklaration INK 2 (SKV 2002). Den ska lämnas senast 2 maj. Det enda de flesta föreningar i praktiken behöver fylla i är ruta 1.1 eller 1.2 beroende på om man har ett överskott eller underskott. De flesta föreningar deklarerar  noll då varken intäkter eller kostnader som hör till driften av fastigheten är skattepliktiga. 

Moms

Om föreningen har ett företag som hyresgäst eller bostadsrättshavare kan föreningen beviljas frivilligt momsinträde. Det innebär att man lägger på moms på hyran eller årsavgiften. För föreningen ger det fördelen att man kan återfå momsen från de utgifter som har med lokalen att göra.

Observera att det är andra skatteregler för oäkta bostadsrättsföreningar. Skattelagstiftningen ändras ofta, därför är det viktigt att ta reda på de senaste bestämmelserna från skatteverket. 

Läs mer i Skatteverkets broschyr ”Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar SKV 387” som kan laddas ner som PDF.

Föregående artikel Ekonomin styr föreningens handlingsutrymme
Nästa artikel Vårda huset så att funktionen och värdet bevaras

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här